LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 26.6.2016, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 48, Dnes má svátek: Adriana
ATOK: novinky v oborech textil, oděv, kůže
Usnesení z jednání 51. valné hromady ATOK -> na webu ATOK
Vážení členové ATOK, přinášíme vám zde usnesení z jednání 51. valné hromady ATOK, které se uskutečnilo 22. 06. 2016 v Broumově. Usnesení naleznete po přihlášení a kliknutí na odkaz "více" u této aktuality.
více >>>
Aktualita

Otázky k exportu: Vývozcům poradí ministerský náměstek Bärtl 28. 6. 2016, Praha
Informace k podpoře exportu, obchodní politice a vztazích se zahraničními partnery. Cenné rady k možnostem českých firem zúčastnit se podnikatelských misí a zahraničních veletrhů. To vše nabídne zájemcům konzultace s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem, která proběhne již 28. června v pražském sídle agentury CzechTrade. Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
více >>>

CzechTrade nabídne exportérům službu zdarma i další benefity
Agentura CzechTrade spustí v červenci pro své klienty nový program „Šance pro úspěšný export“. Ten má pomoci českým vývozcům při expanzi na zahraniční trhy. Exportér, jenž splní určené podmínky a bude souhlasit s propagací svého úspěchu, získá od agentury CzechTrade další individuální službu zdarma. Zdroj: CzechTrade
více >>>

Materiály k jednání 51. Valné hromady ATOK 22. 6. 2016 v Broumově -> na webu ATOK
Materiály jsou k dispozici (pro členy a partnery ATOK), po přihlášení, pod záložkou "Kalendář akcí" -> "VH ATOK" -> "Materiály k jednání 51. VH ATOK ©".
více >>>
Aktualita

Diskuzní setkání - České podniky ve čtvrté průmyslové revoluci. Pomohou investorům plány státu a Evropské unie? 29. 6. 2016, Praha
Záměrem setkání je zlepšit povědomí soukromých podnikatelů a potenciálních investorů o aktuálních globálních, makroekonomických a politicko-legislativních trendech, které mohou ovlivnit jejich investiční rozhodování. Akce cílí na zvýšení povědomí o těchto trendech zejména u zástupců malých a středních podniků. Setkání proběhne pod záštitou prezidenta Hospodářské komory ČR. Partnerem akce je Zastoupení Evropské komise v ČR.
více >>>

Seminář - Podnikání v Japonsku 28. 6. 2016, Brno
Cílem akce je informovat české firmy o japonském podnikatelském prostředí a pomoci jim ve vstupu na japonský trh. V průběhu semináře budou také poskytnuty informace týkající se podpory podnikání v největších městech Tokio a Ósaka.
více >>>

Festival Exportu 2016, 15. – 16. června 2016, Praha
Přijďte na Festival Exportu CZ 2016, již 4. ročník jedinečného a úspěšného networkingového setkání českých a zahraničních firem a institucí. Uvidíte prezentace více jak 90 vystavovatelů z 30 zemí celého světa. Na jednom místě tak můžete získat aktuální informace a kontakty pro okamžitý a úspěšný mezinárodní obchod. V rámci vstupenky můžete během celého festivalu vyslechnout přednášky na aktuální byznys témata, otestovat pokrmy ze čtyř kontinentů, degustovat vybraná vína nebo se zúčastnit ochutnávek prémiových značek alkoholických nápojů.
více >>>

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016 byla rozšířena na další zaměstnavatele
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016, uzavřená 17. 12. 2015 mezi Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) a Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy (OS TOK), je s účinností od 1. 7. 2016 závazná pro všechny zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 13 – Výroba textilií, 14 – Výroba oděvů a 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků. Závaznost KSVS je obsažena ve sdělení MPSV vydaném pod č. 174/2016 v částce 66/2016 Sbírky zákonů České republiky ze dne 8. 6. 2016.
více >>>
Aktualita

OP PIK: Dvě nové výzvy v programech Inovační vouchery a Služby infrastruktury
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 5. 2016 výzvy k předkládání žádostí o podporu v programech Inovační vouchery a Služby infrastruktury. Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
více >>>

Budoucí větší spolupráce sousedních textilních odvětví: České a německé firmy se setkaly u kulatého stolu při 6. veletrhu MTEX+ v Chemnitz
V úterý 31. května proběhlo setkání více než 50 českých a německých firem a organizací u kulatého stolu při 6. veletrhu MTEX+ v prostorách IHK Chemnitz, při kterém byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu ČR (ATOK) a Svazem textilního a oděvního průmyslu severního a východního Německa (VTI).
více >>>
Aktualita

TZ: KZPS ČR k návrhu předsedy vlády ČR navýšit minimální mzdu na 11.000,- Kč ze dne 24. května 2016
Na Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů dnes přislíbil předseda vlády ČR navýšit minimální mzdu od příštího roku na 11.000,- Kč. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s uvedeným návrhem a postupem premiéra zásadně nesouhlasí. Zvyšování minimální mzdy musí odpovídat ekonomickému růstu v návaznosti na růst průměrné mzdy, musí vycházet z HDP a produktivity práce a nárůst o 1.100,- Kč tomu v žádném případě neodpovídá.
více >>>
Aktualita

Změna termínu a formátu veletrhu REHAPROTEX
Výstavní výbor veletrhu REHAPROTEX, složený ze zástupců nejvýznamnějších firem, asociací, renomovaných odborníků z komerční i vědecké sféry, představitelů státní správy, samosprávy i neziskového sektoru rozhodl na svém zasedání koncem měsíce dubna o změně konceptu a termínu konání veletrhu.
více >>>

TZ KZPS: (Ne) řešení zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a jiných zemí
18. května 2016 se uskutečnila tisková konference Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k problémům, které se týkají pilotního/vládního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a jiných zemí“, tak i jeho pokračování a rozšíření na střední a nízko kvalifikované zaměstnance. Tiskové konference se zúčastnili zástupci KZPS ČR, jejích členských svazů a zejména představitelů firem, podnikatelé a zaměstnavatelé, kterých se problémy nejvíce dotýkají.
více >>>
Aktualita

SPŠ textilní, Liberec
Střední průmyslová škola textilní, Liberec
Střední škola se 160 letou tradicí, která jako jediná v ČR zajišťuje přípravu budoucích textiláků

TexSite.info
Šestnáctijazyčný  internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník

QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita

Nabídka koupě publikace

„ČESKÝ TEXTIL: Tradice a perspektivy“ vydané k 25. výročí ATOK

Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci