logo ATOKATOK
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
<- | O NÁS | TÝM | ČLENSTVÍ | ČINNOST | INZERÁTY | PROJEKTY | PRO ČLENY | @NOVINKY | HLEDAT-> | EN
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EK K CIRKULÁRNÍ EKONOMICE V OBLASTI TEXTILU
SCENARIOS TOWARDS CO-CREATION OF A TRANSITION PATHWAY FOR A MORE RESILIENT, SUSTAINABLE AND DIGITAL TEXTILES ECOSYSTEM

STRATEGIE EU PRO UDRŽITELNÉ TEXTILNÍ VÝROBKY

Pozvání na workshop Základy rétoriky – Cesta k přesvědčivému projevu 23. nebo 24.2.2023, Praha
Chcete umět vyslovit svůj názor, prezentovat myšlenky tak, aby vás ostatní s napětím sledovali? Seminář rétoriky je základní kurz rétoriky, kde se naučíte kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat. Osvojíte si v něm základy mluvního dýchání, posazení hlasu a artikulaci; pravidla výslovnosti (ortoepie). Uvědomíte si, jak vás projev působí na druhé (nonverbální řeč). Naučíte se pracovat s trémou a mluvit spatra. Rozpoznáte nejčastější chyby a jak se jim vyhnout. Zjistíte, zda informace, které o sobě nevědomě poskytujete v mluveném projevu, nejsou v rozporu s vaším komunikačním záměrem. Naučíte se, jak říct to, co opravdu říct chcete.
více >>>
Aktualita

Vstupenky se SLEVOU na veletrh "HOHE JAGD & FISCHEREI Salzburg" pro myslivce a rybáře v regionu Alpy-Dunaj-Jadran
Výstaviště Salzburg, 16. - 19. 2. 2023, 360 vystavovatelů ve všech oborech pro myslivost a rybaření, dobrodružství, přírodu a cestování. Při zakoupení vstupenky online zaplatíte 19,50 € místo 24,50 € na místě.
více >>>

ATOK v novém projektu pro období 2023–2025: „Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny“
Správní výbor ATOK rozhodl o zapojení do projektu bipartitního dialogu pro období 2023 – 2025, která navazuje na témata projektu skončeného a je rozšířena o témata obsahově zcela nová. Podrobný obsah projektu s názvem „Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny“ všichni členové ATOK obdrželi písemně s materiály pro listopadovou Valnou hromadu ATOK a přítomní na valné hromadě byli s projektem seznámeni. Projekt byl ve firmách odvětví zahájen 1. ledna 2023, v lednu a v únoru bude jednáno s firmami majícími zájem zapojit se do realizace projektu. Podmínkou účasti v projektu je členství v ATOK nebo existence odborové organizace sociálního partnera Odborového svazu textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy ve firmě, do projektu se tedy mohou zapojit rovněž nečlenské firmy ATOK, existuje-li v nich odborová organizace, která je součástí OS TOK.
více >>>
Aktualita

Skončil projekt „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích“
Dne 31. 12. 2022 skončil téměř čtyřletý projekt realizovaný Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a partnerem projektu Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS). Projekt bezprostředně navazoval na předchozí tři projekty bipartitního dialogu, realizované kontinuálně v období 2010 – 2019 a Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, členská organizace KZPS, se zúčastnila všech projektových etap.
více >>>
Aktualita

Podepsání Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro odvětví textil, oděv a kůže na rok 2023
Výkonný ředitel Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK), pan Mgr. Jiří Česal a předseda Odborové organizace zaměstnanců textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy (OS TOK), pan Zdeněk Heller podepsali 4. ledna 2023 Kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS) na rok 2023 pro odvětví textil, oděv a kůže (TOK), čímž bylo završeno kolektivní vyjednávání. KSVS byla podána na MPSV k uložení a bylo požádáno o rozšíření její závaznosti na ostatní zaměstnavatele podnikající v odvětví TOK za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání.
více >>>
Aktualita

Vánoční a novoroční přání ATOK
více >>>
Aktualita

HK ČR: Aktuální sdělení k energetické situaci – zastropování pro velké podniky (14.12.2022)
Možnost zavést dočasná podpůrná opatření státní podpory na ochranu zasažených podniků a domácností pro rok 2023 přineslo aktualizované sdělení Evropské komise s názvem Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 426/01) (dále jen „DKR“). Podmínkou pro zastropování cen energií velkým podnikům je respektování podmínek poskytování podpory stanovených právě v DKR…
více >>>

Nové vydání odborného časopisu e-ATOK Revue || říjen-prosinec 2022
více >>>
Aktualita

Základní ekonomické ukazatele vývoje textilního-oděvního-kožedělného průmyslu za 3. čtvrtletí roku 2022 -> na webu ATOK
Ukazatele obsahují informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách, produktivitě práce a počtu jednotek v TOK průmyslu. Pro členy ATOK (po přihlášení) jsou tyto ukazatele k dispozici na tomto webu pod záložkou "PRO ČLENY" -> soubor "Ekonomicke_ukazatele-TOK_prumyslu.xlsx".
více >>>
Aktualita

DALŠÍ AKTUALITY
ITMA 2023
ITMA 2023
i fashion magazine
i fashion magazín MODA revue
Leták ATOK
Leták ATOK
Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Veletrh STYL
ATOK je odborným garantem veletrhu STYL
Fashion Retail
Časopis pro módní byznys Fashion Retail
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci