LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 30.11.2015, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 22, Dnes má svátek: Ondřej
ATOK: novinky v oborech textil, oděv, kůže
Konference: SUBSAHARSKÁ AFRIKA - exportní příležitosti a jejich financování
Akce se koná v pondělí 14. prosince 2015 od 14.00 hodin, v prostorách Ministerstva zahraničních věcí, Černínský palác, Praha 1 - Hradčany. Dozvíte se zde řadu zajímavých informací, jako např.: ČR a Subsaharská Afrika (SA) - vzájemný obchod; Oborové příležitosti pro české firmy v zemích SA; Bankovní praxe a možnosti financování exportu do zemí SA; Možnosti pojištění vývozu do zemí SA; Vývoz zemědělských produktů na trh zemí SA atd. Součástí akce je i předvánoční setkání s náměstkem ministra zahraničních věcí ČR, M. Tlapou, u příležitosti konce roku s možností dalšího networkingu (koktejl). Rozhodnete-li se akce zúčastnit, vyplňte prosím online OBJEDNÁVKU. Účast na akci je bezplatná.
více >>>

Výzkum využívání SEO v českých podnicích
Na ATOK se obrátila studentka Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově, která se ve své bakalářské práci zabývá využíváním optimalizace webových stránek (SEO) jako nástroje digitálního marketingu. A ráda by Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který má objasnit, zdali české podniky optimalizaci pro vyhledávače využívají a jak hodnotí její efektivitu. Váš názor bude cenný i v případě, že SEO nepoužíváte. Dotazník není složitý, obsahuje pouze uzavřené otázky (výběr z nabízených možností) a je zcela anonymní. Výsledky budou použity pouze pro zpracování bakalářské práce.
více >>>

Mapa oborových příležitostí pro české exportéry - textilní a oděvní průmysl
Mapa oborových příležitostí přináší nový pohled na exportní příležitosti a je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniku° na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií. Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál ČR. Zdroj: BusinessInfo.cz
více >>>

ATOK uspořádal výroční konferenci „Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích“, 5. 11. 2015, Senát PČR
více >>>

Schválený návrh KSVS pro rok 2016 na jednání 50. Valné hromady ATOK 4. 11. 2015, Praha
Návrh Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) pro rok 2016, který na svém jednání 4. 11. 2015 v Praze schválila 50. Valná hromada ATOK.
více >>>
Aktualita

Krachují hlavně poctiví obchodníci, stěžují si podnikatelé na nekalou konkurenci tržnic
Zásahy v tržnicích jsou podle obchodníků prováděny spíše na efekt, dlouhodobý dohled státu chybí a falzifikáty jsou běžně ke koupi již druhý den poté, co zátah celníků skončí. Za současného vedení ministerstva financí se přitom výrazně snížily počty kontrol na tržnicích.
více >>>

Jiří Kůs: Nanočástice nejsou jen nová technologie, ale třetí průmyslová revoluce
Nanotechnologie umožňují čištění vody i základ pro vytváření náhradních orgánů. Umožní rovněž zlevnit výrobu baterií pro elektromobily i jako zásobníky energie z obnovitelných zdrojů. To jsou jen některé příklady, jak podle Jiřího Kůse, předsedy výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, změní české nanotechnologie životy lidí.
více >>>

Náměstci MPO a MZV budou k dispozici ke konzultacím na Klientském centru pro export
Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl budou k dispozici českým podnikatelům ke konzultacím exportních příležitostí v Klientském centru pro export v sídle agentury CzechTrade.
více >>>

Základní ekonomické ukazatele vývoje textilního-oděvního-kožedělného průmyslu za 3. čtvrtletí roku 2015 -> na webu ATOK
Ukazatele obsahují informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách, produktivitě práce a počtu jednotek v TOK průmyslu. Pro členy ATOK (po přihlášení) jsou tyto ukazatele k dispozici na tomto webu pod záložkou "Materiály ke stažení" -> "Statistiky a analýzy" -> soubor "Ekonomicke_ukazatele-TOK_prumyslu.xlsx".
více >>>
Aktualita

Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka - HDP ve třetím čtvrtletí potvrzuje laťku, nastavenou v předchozím průběhu roku
HDP i ve třetím letošním čtvrtletí potvrzuje raketový vývoj. Oproti předchozímu kvartálu vývoj české ekonomiky přidal na rychlosti o další 0,5 procentního bodu tak, že meziroční přírůstek v tomto období dosáhl na 4,3 %.
více >>>

Čistírny odpadních vod, radary i potraviny. Podnikatelé míří do Vietnamu, byznys usnadní i zrušení cel
Hospodářská komora České republiky pomůže podnikatelům prosadit se na dalším lukrativním asijském trhu. Do ekonomicky rychle rostoucího Vietnamu, který mimo jiné postrádá rozvinutou dopravní infrastrukturu, vybavení nemocnic nebo čističky odpadních vod, zítra odletí 22členná podnikatelská delegace vládním speciálem. Během mise doprovodí předsedu Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha na jeho pracovní cestě do tří vietnamských měst – hlavního města Hanoje, Ho Či Minova Města (dříve Saigon) a Danangu.
více >>>

Zástupci podnikatelů i odborné veřejnosti diskutovali nad problematikou insolvenčních řízení
Za nejaktuálnější problém právní praxe označil insolvenční řízení i předseda Ústavního soudu Rychetský. Podnikatelé je nazývají černou dírou. Ani stát procesu nevěří. Ve čtvrtek se sešli klíčoví zástupci podnikatelské veřejnosti i odborné skupiny v oblasti insolvenčních řízení na konferenci Hospodářské komory České republiky a InsolCentra, která se konala pod záštitou Ústavně právního výboru v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
více >>>

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští příjem žádostí o zařazení do projektu Ukrajina
Jednodušší vstup až 500 technických specialistů umožní projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, který v pondělí 9. listopadu schválila vláda ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je pověřeno přijímáním a posuzováním žádostí o zařazení do projektu, tak může ihned začít s jeho realizací.
více >>>

Konference "Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích" v pořadu ČT Týden v politice
Výkonný ředitel ATOK, Mgr. Jiří Česal a MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu PČR v reportáži pořadu ČT o konferenci k 25. výročí ATOK konané 5. listopadu ve Valdštejnském paláci Senátu PČR.
více >>>
Aktualita

Usnesení a prezentace z jednání 50. Valné hromady ATOK -> na webu ATOK
Vážení členové ATOK, usnesení a prezentace z jednání 50. Valné hromady ATOK, které se uskutečnilo 4.11.2015 v Praze naleznete po přihlášení a kliknutí na odkaz "více" u této aktuality.
více >>>
Aktualita

ATOK uspořádal výroční konferenci „Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích“ v Senát PČR
ATOK 5. listopadu uspořádal ke svému 25. výročí konferenci v Senátu PČR pod názvem Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích. Na této konferenci byly probírány i nejpalčivější problémy našeho odvětví. Některé z nich se dotýkají celého průmyslu, tak je na tomto místě zmíním. Jsou jimi akutní nedostatek zaměstnanců na středně kvalifikovaných pozicích na domácím pracovním trhu a praktická nemožnost získat pracovníky ze zahraničí, protože systém udělování pracovních víz je příliš pomalý až neprůchodný. Dalším problémem je projednávané zrušení karenční doby, která se osvědčila a pomohla k minimalizaci zneužívání nemocenské. To, že se chce zrušit, je opravdu nepochopitelné. Problémem je také snižování mezinárodní politické stability v zemích, které jsou v blízkém či vzdálenějším sousedství s EU.
více >>>
Aktualita

Seminář: “Jak podnikat v Kanadě?”
Honorární konzulát ČR v Montrealu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a společnost Deloitte ve spolupráci s velvyslanectvím Kanady v Praze a Kanadskou obchodní komorou v ČR si Vás dovolují pozvat na odborný seminář, který se skuteční 2.12.2015 v Praze, zaměřený na možnosti podnikání a uplatnění českých firem v Kanadě a to i ve světle dojednané dohody „Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi EU a Kanadou“.
více >>>

Projekt na usnadnění udělování pracovních karet musí cílit na vyučené Ukrajince, po vysokoškolácích není v ČR poptávka
Hospodářská komora České republiky (HK ČR) sice vítá pilotní projekt pro usnadnění udělování pracovních karet vybraným pracovníkům z Ukrajiny, který dnes projedná Vláda ČR, jeho zaměření na vysokoškolsky či alespoň středoškolsky vzdělané pracovníky však neodpovídá potřebám českých firem. Jako HK ČR se navíc nedomníváme, že se tento projekt nedotkne avizovaných pěti set pracovním pozic, reálně lze hovořit spíše o desítkách uplatnění pro vysokoškolsky vzdělané Ukrajince v ČR.
více >>>
Aktualita

Podnikatelé uzavřeli v Perském zálivu nové kontrakty, Česká republika ale postrádá jednotnou prezentaci
Podnikatelská delegace vedená viceprezidentem Hospodářské komory České republiky Bořivojem Minářem se dnes vrací z mise v zemích Perského zálivu, kam doprovodila na pracovní cestě ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Z obchodních jednání sice vzešly nové kontrakty, mise ale potvrdila, že ČR nemá pro tyto účely jednotnou prezentaci.
více >>>

Konference 25 let ATOK

Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích, 5. 11. 2015, Senát PČR

Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Odborný časopis

QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita

Spolupracujeme s VTI

Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.

Sektorová dohoda
Sektorová dohoda
Uzavřete sektorovou dohodu i Vy!