LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 22.12.2014, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 209, Dnes má svátek: Šimon
ATOK: novinky v oborech textil, oděv, kůže
Aktualita

Prezentace ze 48. Valné hromady ATOK -> na webu ATOK
Vážení členové ATOK, přinášíme vám zde prezentace z jednání 48. Valné hromady ATOK, které se uskutečnilo 1.12.2014 v Broumově. Prezentace naleznete po přihlášení a kliknutí na odkaz "více" u této aktuality.
více >>>
Aktualita

Usnesení z jednání 48. Valné hromady ATOK -> na webu ATOK
Vážení členové ATOK, přinášíme vám zde usnesení z jednání 48. Valné hromady ATOK, které se uskutečnilo 1.12.2014 v Broumově. Usnesení naleznete po přihlášení a kliknutí na odkaz "více" u této aktuality.
více >>>
Aktualita

Světová výstava EXPO 2015 v Miláně – jedinečná příležitost k propagaci firem českého TO průmyslu
ATOK se stal partnerem české účasti na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně (1. 5. - 31. 10. 2015). Česká republika zde má svůj vlastní pavilón, ve kterém se bude konat řada kulturních i obchodních akcí. V jejich rámci se může prezentovat také moderní český textilní a oděvní průmysl a to ve všech formách – od módních přehlídek až po odborné semináře (technický textil) a obchodní jednání nejen s italskými a evropskými partnery. Rádi bychom Vám při této příležitosti nabídli…
více >>>
Aktualita

Vyšla Statistická ročenka českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu za rok 2013 -> na webu ATOK
Statistickou ročenkou českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu za rok 2013 ATOK pokračuje v tradici otevřeného informování odborné veřejnosti o vývoji našeho odvětví a nových trendech, které se v něm projevují. Ještě si dovolujeme upozornit, že tento rok je ročenka pouze černobílá, jelikož je vydána jako součást materiálu pro konferenci dne 2. prosince v Broumově k projektu Dialog k důchodové reformě.
více >>>
Aktualita

Základní ekonomické ukazatele vývoje textilního-oděvního-kožedělného průmyslu za 3. čtvrtletí roku 2014 -> na webu ATOK
Ukazatele obsahují informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách, produktivitě práce a počtu jednotek v TOK průmyslu. Pro členy ATOK (po přihlášení) jsou tyto ukazatele k dispozici na tomto webu pod záložkou "Materiály ke stažení" -> "Statistiky a analýzy" -> soubor "Ekonomicke_ukazatele-TOK_prumyslu.xlsx".
více >>>
Aktualita

Vyšla publikace MPO Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2013
Cílem publikace je poskytnout široké odborné veřejnosti informace o vývoji a dosažených výsledcích jednotlivých výrobních oddílů zpracovatelského průmyslu za období let 2007 až 2013. Panorama zpracovatelského průmyslu 2013 obsahuje roční údaje, přebírané od Českého statistického úřadu, za období 2007 až 2012 a dále pak vlastní odhady MPO za rok 2013. Jedinečnost této publikace spočívá především ve skutečnosti, že jsou zde uváděna data na 3 místa CZ—NACE a jsou tudíž solidní základnou pro sledování konkurenceschopnosti nejen jednotlivých oddílů, ale i skupin zpracovatelského průmyslu. Výpočet údajů za rok 2013 provedl Odbor ekonomických analýz MPO a v publikaci je uveden jako vlastní odhad MPO.
více >>>
Aktualita

Dialog k důchodové reformě

BiDi II
BiDi II
Příprava odvětví na změny důchodového systému (DS)

22. - 24. 2. 2015
STYL 02-15
Mezinárodní veletrhy módy, obuvi a koženého zboží

ATOK je partnerem
EXPO 2015
Všeobecné světové výstavy EXPO 2015, Miláno

Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Odborný časopis