LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 29.5.2016, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 34, Dnes má svátek: Maxmilián
ATOK: novinky v oborech textil, oděv, kůže
TZ: KZPS ČR k návrhu předsedy vlády ČR navýšit minimální mzdu na 11.000,- Kč ze dne 24. května 2016
Na Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů dnes přislíbil předseda vlády ČR navýšit minimální mzdu od příštího roku na 11.000,- Kč. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s uvedeným návrhem a postupem premiéra zásadně nesouhlasí. Zvyšování minimální mzdy musí odpovídat ekonomickému růstu v návaznosti na růst průměrné mzdy, musí vycházet z HDP a produktivity práce a nárůst o 1.100,- Kč tomu v žádném případě neodpovídá.
více >>>
Aktualita

Konference s workshopy „Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) a region V4: Co přinese mojí firmě?“
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Evropskou komisí, vládou USA a dalšími partnery organizují dne 6.6.2016 konferenci s workshopy „Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) a region V4: Co přinese mojí firmě?“. Akce se uskuteční v rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině.
více >>>

Změna termínu a formátu veletrhu REHAPROTEX
Výstavní výbor veletrhu REHAPROTEX, složený ze zástupců nejvýznamnějších firem, asociací, renomovaných odborníků z komerční i vědecké sféry, představitelů státní správy, samosprávy i neziskového sektoru rozhodl na svém zasedání koncem měsíce dubna o změně konceptu a termínu konání veletrhu.
více >>>

24. mezinárodní kongres IFATCC, 13. - 16. 6. 2016, Pardubice - ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA ÚČASTI
více >>>
Aktualita

TZ KZPS: (Ne) řešení zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a jiných zemí
18. května 2016 se uskutečnila tisková konference Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k problémům, které se týkají pilotního/vládního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a jiných zemí“, tak i jeho pokračování a rozšíření na střední a nízko kvalifikované zaměstnance. Tiskové konference se zúčastnili zástupci KZPS ČR, jejích členských svazů a zejména představitelů firem, podnikatelé a zaměstnavatelé, kterých se problémy nejvíce dotýkají.
více >>>
Aktualita

Pozvánka na 51. Valnou hromadu ATOK 22. 6. 2016, Broumov
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás upozornit a zároveň Vás pozvat na blížící se jednání 51. Valné hromady ATOK, které se uskuteční ve středu 22. června 2016 ve vzdělávacím a informačním centru hotelu Veba, Šalounova 127, Broumov.
více >>>
Aktualita

Základní ekonomické ukazatele vývoje textilního-oděvního-kožedělného průmyslu za 1. čtvrtletí roku 2016 -> na webu ATOK
Ukazatele obsahují informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách, produktivitě práce a počtu jednotek v TOK průmyslu. Pro členy ATOK (po přihlášení) jsou tyto ukazatele k dispozici na tomto webu pod záložkou "Materiály ke stažení" -> "Statistiky a analýzy" -> soubor "Ekonomicke_ukazatele-TOK_prumyslu.xlsx".
více >>>
Aktualita

Seminář - Nová legislativa v energetice 14.06.2016, Praha
Seminář je určen odborné veřejnosti z oblasti energetiky, a to jak z podnikatelského, tak i státního sektoru. Je připraven tak, aby účastníky seznámil s novelizovanými prováděcími předpisy Ministerstva průmyslu a obchodu k energetickému zákonu a zákonu o podporovaných zdrojích energie po novele č. 131/2015 Sb. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací. Zdroj: Energetický institut
více >>>

Seminář - Kontrolní činnost České inspekce životního prostředí 02.06.2016, Praha
Seminář je určen všem pracovníkům firem i jiných organizací, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi, které na podniky klade legislativa v oblasti ochrany životního prostředí. Je připraven tak, aby účastníky informoval o zkušenostech ČIŽP z výkonu kontrolní činnosti, o nejčastějších problémech a nalézaných závadách, o průběhu kontrol a sankcích při zjištění porušení povinností. Zdroj: Energetický institut
více >>>

V květnu bude vyhlášena výzva do programu Marketing na podporu prezentace malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách
Hlavním cílem programu Marketing je podpořit efektivní prezentaci malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Program Marketing pracuje do roku 2020 s celkovým rozpočtem blížícím se k 1,5 mld. Kč. Výše dotace je od 200 tis. do 5 mil. Kč.
více >>>
Aktualita

Seminář - Možnosti průmyslového designu v podnikání 15.06.2016, Praha
Seminář informuje o možnostech a limitech designu v sériové výrobě a je určen všem, kdo rozhodují o vývoji a směrování podniků a designérům. Zaměříme se na designový proces a jeho součásti. Ukážeme Vám, jak lze tento proces aplikovat do průmyslové výroby, v čem spočívá práce designéra a jak vybrat toho nejlepšího. Dozvíte se o možnostech státní podpory průmyslového designu. Zdroj: CzechTrade
více >>>

Seminář - Prognóza a porozumění kurzu koruny 17.05.2016, Praha
Co že se to děje s kurzem koruny? A proč korunu pořád násilně drží centrální banka slabší? Jakou to má logiku? A kdy to skončí? To vše na semináři s Alešem Michlem. Zdroj: CzechTrade
více >>>

QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita

Sektorová dohoda
Sektorová dohoda
Uzavřete sektorovou dohodu i Vy!

Ročenka českého TOK 2014
Ročenka českého TOK 2014
Informace o vývoji TOK průmyslu a nových trendech, které se v něm projevují

TexSite.info
Šestnáctijazyčný  internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník

ČOKA
ČOKA
Česká obuvnická a kožedělná asociace