logo ATOKATOK
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
O NÁS | TÝM | ČLENSTVÍ | ČINNOST | INZERÁTY | COVID-19 | PROJEKTY | PRO ČLENY | @NOVINKY | HLEDAT-> | EN
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EK K CIRKULÁRNÍ EKONOMICE V OBLASTI TEXTILU
SCENARIOS TOWARDS CO-CREATION OF A TRANSITION PATHWAY FOR A MORE RESILIENT, SUSTAINABLE AND DIGITAL TEXTILES ECOSYSTEM

STRATEGIE EU PRO UDRŽITELNÉ TEXTILNÍ VÝROBKY

Možnost prezentace v newsletteru Evropské technologické platformy pro textil (ETP)
Newsletter zasílaný bude zasílán kolem 15. dne v měsíci. V případě zájmu nám prosím zasílejte svoje příspěvky vždy nejdéle do čtvrtého čtvrtka každého měsíce.
více >>>

German Czech Economic Forum (GCEF) „efficient and resilient“ – Driving Tomorrow’s Industry 17.10 2022, Praha
Centrální hospodářská konference v rámci českého předsednictví v Radě EU se bude konat v pondělí 17. 10. 2022 v Cubex Centru Praha. Tematicky se zaměří na energetiku, nákup a dodavatelské řetězce, digitalizaci a inovace, bezpečnost a financování. Hlavním hostem konference bude německý vicekancléř, spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck. Energetická krize, pandemie, válka ukázaly, že eficience a strategická resilience jsou pro firmy a mezinárodní ekonomické vztahy klíčové - je nezbytné odolávat vnějším šokům, stabilizovat kritické funkce a zajistit budoucí růst. Klíčoví aktéři česko-německého hospodářství, politiky, výzkumu a vývoje budou na GCEF prezentovat řešení a diskutovat o strategiích pro úspěšnou adaptaci v době krize a o příležitostech pro udržitelnou transformaci průmyslu. To vše formou panelových diskuzí, workshopů, kulatých stolů aj.
více >>>
Aktualita

Společný otevřený dopis SP ČR a KZPS ČR k energiím adresovaný Vládě ČR
Obracíme se na Vás naléhavě jako zástupci největších zaměstnavatelských svazů v ČR formou otevřeného dopisu s urgencí vnímání vážnosti aktuální situace a rizik pro další vývoj naší ekonomiky včetně dopadů do společenské stability. Již několik měsíců upozorňujeme na nutnost řešení ekonomické situace, rizika spojená s cenami a zajištěním dodávek energie a nutnost rychlých opatření i pro firmy. I přes řadu jednání není na naše výzvy ze strany MPO a vlády efektivně reagováno. To bohužel způsobuje velké napětí mezi firmami a rizika pro další ekonomický i společenský vývoj…
více >>>

5 let dohody CETA: udržitelný a spolehlivý obchod v nejistých časech, 21.9.2022, webinář + Brusel
Dne 21. září 2022 si připomínáme páté výročí prozatímního uplatňování Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA). Dohoda zůstává hlavní hnací silou privilegovaného a velmi pevného vztahu EU s tímto blízkým spojencem a stejně smýšlejícím partnerem. Současný geopolitický kontext vytváří impuls pro ještě užší spolupráci mezi EU a Kanadou. Událost předvede, jak CETA přináší ekonomické výsledky i jako komplexní dohoda zahrnující širokou škálu vztahů mezi EU a Kanadou a usnadňující digitální a zelený přechod v obou ekonomikách. Řečníci a panelisté budou zejména uvažovat o budoucích příležitostech vyplývajících z dohody.
více >>>

Konference pro východní partnerství: Ekonomické výzvy a příležitosti 17.-18.10.2022, Kongresové centrum Praha
Akci organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou komisí. Možnost setkat se a diskutovat se zástupci státní správy, bank, mezinárodních organizací i firem ze zemí Východního partnerství (Ukrajina, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Moldavsko) na aktuální témata, jakými jsou diverzifikace obchodu, energetická soběstačnost, digitalizace, smart cities, "chytré" zemědělství či přímé zahraniční investice do regionu. Více informací a předběžný program. Registrace bude možná od 21. září 2022, pozvánka s odkazem na přihlašovací formulář bude k dispozici několik dní předem.
více >>>

Informace k Due Diligence Helpdesk EK o sankcích EU pro malé a střední podniky jednající s Íránem
Podpůrný nástroj poskytovaný Evropskou komisí, který povzbuzuje malé a střední podniky, aby spolupracovaly s Íránem v plném souladu s právními předpisy EU (Due Diligence Helpdesk brochure).
více >>>

4. Mezinárodní konference čalouníků a dekoratérů a truhlářů 12.-13.9.2022 Brno
Zveme Vás do Brna na konferenci bez vložného, s kombinací přednášek zajímavých pro nábytkáře všeho druhu a interiérová studia a další.
více >>>
Aktualita

Pozvánka na doprovodnou podnikatelskou misi ministra dopravy do Kanady 25.-29.9.2022
Misi organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR v Ottavě. Tato doprovodná podnikatelská mise, kterou povede viceprezident HK ČR Radek Jakubský, se uskuteční speciálním letadlem a v rámci jejího programu bude organizován podnikatelský kulatý stůl v Ottavě a podnikatelské fórum v Montrealu. Plánováno je rovněž setkání podnikatelské delegace s ministrem dopravy, zástupci velvyslanectví ČR a členy oficiální delegace a večerní společenská akce. Mise je primárně určena pro obory civilní letectví, kosmické aktivity, udržitelný rozvoj včetně nových a inovativních technologií, infrastruktura, dopravní toky, smart cities a digitalizace.
více >>>

TZ ATOK - Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2022 -> na webu ATOK
Jako každoročně sekretariát ATOK připravil, v souvislosti s konáním veletrhu STYL, tiskovou zprávu o ekonomickém vývoji textilního a oděvního průmyslu, která obsahuje informace o prodeji, zaměstnanosti, mzdovém vývoji, produktivitě práce a zahraničním obchodě za 1. polovinu roku 2022.
více >>>
Aktualita

Základní ekonomické ukazatele vývoje textilního-oděvního-kožedělného průmyslu za 2. čtvrtletí roku 2022 -> na webu ATOK
Ukazatele obsahují informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách, produktivitě práce a počtu jednotek v TOK průmyslu. Pro členy ATOK (po přihlášení) jsou tyto ukazatele k dispozici na tomto webu pod záložkou "PRO ČLENY" -> soubor "Ekonomicke_ukazatele-TOK_prumyslu.xlsx".
více >>>
Aktualita

MODISTO – EKODESIGN A UDRŽITELNOST V ODVĚTVÍ TEXTILU A MÓDY -- pondělí 22.8.2022, veletrh STYL Brno
více >>>
Aktualita

Vyšlo červencovo-srpnové vydání časopisu e-ATOK Revue
více >>>
Aktualita

DALŠÍ AKTUALITY
ITMA 2023
ITMA 2023
i fashion magazine
i fashion magazín MODA revue
Leták ATOK
Leták ATOK
Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Veletrh STYL
ATOK je odborným garantem veletrhu STYL
Fashion Retail
Časopis pro módní byznys Fashion Retail
Svět outdooru
Magazín pro horaly a vyznavače outdooru
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci