LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 28.6.2017, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 614, Dnes má svátek: Lubomír
ATOK: novinky v oborech textil, oděv, kůže
Akademie GDPR - Jak se vyrovnat s novými pravidly pro ochranu osobních dat
Také u vás ve firmě řešíte GDPR? Lámete si hlavu, jak se vyrovnat s novými evropskými pravidly pro ochranu osobních údajů? # Jak bude nutné změnit práci s osobními daty zákazníků a zaměstnanců ve vaší firmě?; Jak uvést firemní procesy, postupy a IT prostředí do souladu s GDPR za rozumnou cenu? # Odpovědi na tyto a další otázky získáte na seminářích Akademie GDPR, jejichž odbornými garanty jsou Úřad pro ochranu osobních údajů a Svaz průmyslu ČR. Semináře se konají v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1. Účastníci čtyř či více seminářů obdrží Osvědčení o absolvování.
více >>>

ATOK připravuje misi českých textilních firem na Tchaj-wan
ATOK ve spolupráci s partnerskou asociací Tchaj-wan Textile Federation, naším Ministerstvem zahraničních věcí a Czech Economic & Cultural Ofice v Taipei připravuje podnikatelskou misi na Tchaj-wan. Mise by proběhla u příležitosti konání textilního veletrhu TITAS, který se koná ve dnech 16.-18.10.2017 v Taipei Nangang Exhibition Center a je zaměřen na textilní a oděvní průmysl a textilní technologie. Velký zájem je o evropské + outdoorové výrobky, vlákna se specifickými vlastnostmi, technický textil a stroje. Více o veletrhu na www.titas.tw V rámci projektu MZV – Ekonomická diplomacie se podařilo zajistit finanční prostředky na: • pronájem a výstavbu společného stánku v hale 1 v rozsahu 18m2; • úhradu nákladů spojených s organizací Kulatého stolu - setkání našich a tchajwanských podnikatelů + seminář (pronájem sálu, technické vybavení, tlumočení); • doprovodnou propagaci. Náklady spojené s cestou a pobytem si hradí účastníci mise. V případě zájmu, vyplňte prosím přiložený odpovědní lístek a pošlete nejpozději do 30.6.2017 na uvedenou adresu.
více >>>
Aktualita

Podpis Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2017
Dne 13. června 2017 v Mladých Bukách završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) na rok 2017 pro odvětví textil, oděv a kůže. Za ATOK smlouvu podepsal president, pan Jiří Grund ml., za Odborový svaz předseda, pan Zdeněk Heller. KSVS bude uložena na MPSV a zároveň bude požádáno o rozšíření její závaznosti na ostatní zaměstnavatele podnikající v odvětví TOK za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání. Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 7. 2017 do konce tohoto roku nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2018. Přehled změn KSVS 2017 v prezentaci.
více >>>
Aktualita

Usnesení a prezentace z jednání 53. Valné hromady ATOK -> na webu ATOK
Vážení členové ATOK, usnesení a prezentace z jednání 53. Valné hromady ATOK, které se uskutečnilo 25. a 26. 5. 2017 v Praze naleznete po přihlášení a kliknutí na odkaz "více" u této aktuality.
více >>>
Aktualita

Základní ekonomické ukazatele vývoje textilního-oděvního-kožedělného průmyslu za 1. čtvrtletí roku 2017 -> na webu ATOK
Ukazatele obsahují informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách, produktivitě práce a počtu jednotek v TOK průmyslu. Pro členy ATOK (po přihlášení) jsou tyto ukazatele k dispozici na tomto webu pod záložkou "Materiály ke stažení" -> "Statistiky a analýzy" -> soubor "Ekonomicke_ukazatele-TOK_prumyslu.xlsx".
více >>>
Aktualita

Projekt EDTEX

Propojení odborného vzdělávání s potřebami moderní výrobní praxe a příprava kvalitních a kvalifikovaných pracovníků pro textilní průmysl

Czech TC Industry 1993-2015
Ročenka českého TOK 2014
Publikace (ročenka) mapující vývoj a trendy českého TO průmyslu v období 1993-2015

SOTEX GINETEX CZ
SOTEX GINETEX CZ - Sdružení pro označování textilu
Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků

3P - Praxe pro praxi
Projekt - 3P - Praxe pro praxi
Zvýšení oborové zaměstnanosti absolventů - nastavení mezioborové spolupráce na úrovni fakult, vysokých škol a praxe

ČOKA
ČOKA
Česká obuvnická a kožedělná asociace