LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 27.8.2016, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 59, Dnes má svátek: Otakar
ATOK: novinky v oborech textil, oděv, kůže
TZ ATOK - Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 -> na webu ATOK
Jako každoročně sekretariát ATOK připravil, v souvislosti s konáním veletrhu STYL, tiskovou zprávu o ekonomickém vývoji textilního a oděvního průmyslu, která obsahuje informace o prodeji, zaměstnanosti, mzdovém vývoji, produktivitě práce a zahraničním obchodě za 1. polovinu roku 2016.
více >>>
Aktualita

Základní ekonomické ukazatele vývoje textilního-oděvního-kožedělného průmyslu za 2. čtvrtletí roku 2016 -> na webu ATOK
Ukazatele obsahují informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách, produktivitě práce a počtu jednotek v TOK průmyslu. Pro členy ATOK (po přihlášení) jsou tyto ukazatele k dispozici na tomto webu pod záložkou "Materiály ke stažení" -> "Statistiky a analýzy" -> soubor "Ekonomicke_ukazatele-TOK_prumyslu.xlsx".
více >>>
Aktualita

Seminář - Povinnosti firem v oblasti odpadového hospodářství 13.9.2016, Praha
Seminář je určen pracovníkům firem i ostatních organizací, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, prošel od počátku platnosti v roce 2002 již mnoha podstatnými změnami a také příslušné prováděcí předpisy byly postupem času měněny a doplňovány. V letošním roce došlo k novelizaci většiny prováděcích předpisů v návaznosti na loňskou novelu zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. Seminář je proto připraven především tak, aby přehledně seznámil účastníky s povinnostmi vyplývajícími z aktuálně platného znění zákona a prováděcích předpisů.
více >>>

Setkejte se v Praze s nákupčími firem z Německa na akci „3rd CEE Procurement & Supply Forum“
České firmy mají možnost setkat se s nákupčími německých společností během setkání dodavatelů ze střední Evropy a nákupčími německých firem na akci „3rd CEE Procurement & Supply Forum“, kterou v Praze pořádá 19. října 2016 Německý svaz nákupčích (BME) ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (DTIHK). Partnerem akce je německé zastoupení agentury CzechTrade v Düsseldorfu. Zdroj: CzechTrade
více >>>

MPO: Veřejná konzultace EK o zhodnocení ustanovení týkajících se dozoru nad trhem v nařízení (ES) č. 765/2008
Chtěli bychom Vás informovat, že Evropská komise zveřejnila dne 28. 6. 2016 Veřejnou konzultaci o zhodnocení ustanovení týkajících se dozoru nad trhem v nařízení (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a o posílení prosazování a souladu s předpisy v rámci jednotného trhu se zbožím.
více >>>
Aktualita

OP PIK: Vyhlášení II. Výzvy v programu Potenciál
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 7. 2016 Výzvu k předkládání žádostí o podporu v programu Potenciál, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Program Potenciál podporuje zavadění a zvyšovaní kapacit společností pro realizaci vyzkumných, vyvojových a inovačních aktivit a zaroveň i zvyšení počtu společností, které provadějí vlastní vyzkum, vývoj a inovace. Žádosti lze předkládat až do konce října. Zdroj: BusinessInfo.cz
více >>>

Transformace privátního sektoru v Etiopii skýtá nové obchodní příležitosti, HK ČR otevře podnikatelům dveře na tento trh
Období transformace, kterou v současnosti prochází etiopské hospodářství, proces privatizace, směřování k tržně orientované ekonomice a otevírání finančního sektoru v této africké zemi, přinášejí příležitosti, kterých by se měly chopit také české firmy. Shodli se na tom dnes zástupci Hospodářské komory ČR a etiopské komory Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations.
více >>>

CzechTrade vyhlásil výzvu pro potenciální účastníky interních projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN - podpora MSP na veletrzích a výstavách
Právě byla agenturou CzechTrade vyhlášena výzva pro potenciální účastníky interních projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN (žádost o podporu pro vystavování na veletrzích pro MSP, které sami nemají schválenou podporu v rámci programu MARKETING). Start podávání žádostí (přihlášek) je 18.7.2016. Jedním z velmi důležitých kritérií pro akceptaci je datum podání přihlášky !!! Veškeré informace včetně formulářů a seznamu veletrhů naleznete na webových stránkách CzechTrade. Týká se to mimo jiné veletrhů ISPO MNICHOV 2017 i 2018, OUTDOOR FRIEDRICHSHAFEN 2017, ISPO SHANGHAI 2017 (pokusíme se ale vyměnit za ISPO BEIJING 2017) a ISPO BEIJING 2018. Zdroj: AVOZ
více >>>

Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Odborný časopis

Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci

QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita

APaČ
Asociace prádelen a čistíren
Asociace Prádelen a Čistíren

e-LTex
Škola textilu
E-learningový studijní program