logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 19.1.2022, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Doubravka
Kolektivní smlouva
 
 
 

Dne 14. prosince 2021 v Praze završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 pro odvětví textil, oděv a kůže. Za ATOK smlouvu podepsal výkonný ředitel ATOK, pan Mgr. Jiří Česal, za Odborový svaz předseda, pan Zdeněk Heller.

Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 1. 2022 do konce roku 2022 nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2023.

KSVS byla uložena na MPSV.

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022

Za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání bude požádáno o rozšíření závaznosti KSVS na rok 2022 pro všechny zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 13 – Výroba textilií, 14 – Výroba oděvů a 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků.

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:   Mgr. Jiří Česal, 222 361 884, cesal@atok.cz

  Název
archiv
KSVS 2022.doc
KSVS-2022-sken-s-podpisy.pdf
seznam_povolani_typov_a_dilcich_typov_pozic_TOP dle NSP.xls

 

Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Odborný časopis
E-start
Projekt KZPS

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
i fashion magazine
výměna odkazů s MÓDA revue
www.modarevue.com