logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 19.1.2022, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Doubravka
Co je to ATOK
 
ATOK je neziskovou organizaci sdružující právnické i fyzické osoby českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, která byla založena v květnu roku 1990. Členy jsou převážně výrobci, ale také výzkumné ústavy, školy a obchodní organizace tohoto odvětví.
 
Jaké je poslání a činnost ATOK obecně?
 
ATOK reprezentuje a hájí zájmy českého textilního a oděvního průmyslu v tuzemsku i zahraničí. Zprostředkovává kontakty v zahraničním obchodě, poskytuje informace o světových inovacích, byla a je zapojena do řady mezinárodních projektů v rámci EU. Prosazuje prezentaci českých výrobců na zahraničních veletrzích. Prosazuje sociální smír v odvětví. Usnadňuje svým členům orientaci v podnikatelských aktivitách, v případě potřeby poskytuje i ochranu, pomoc a poradenství v technických, organizačních, sociálních a právních otázkách. ATOK aktivně využívá možnost připomínkovat všechny zákonné i podzákonné normy, ovlivňující podnikatelské prostředí v ČR. V minulosti byla, díky aktivitám ATOK, odstraněna některá cla, nevhodná pro český vývoz a naopak prosazena opatření proti nekorektním dovozcům.
 
 
Členství ATOK v organizacích:
  • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS ČR)
  • Hospodářská komora ČR (HK ČR)
  • Klastr technických textilií (CLUTEX)
  • Česká technologická platforma pro textil (ČTPT)
  • SOTEX GINETEX CZ - Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků (SOTEX)
Smlouvy o spolupráci:
  • Gesamtverband Textil+Mode (GTMI)
  • Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. (VTI)
  • The China National Textile and Apparel Council (CNTAC
  • Taiwan Textile Federation (TTF)
 
Valná hromada
Jednání vždy: 2x ročně - na jaře a na podzim
 
Správní výbor
Místo konání: ATOK
Jednání vždy: 1. úterý v lichém měsíci
Začátek: 13.00 hod.

Dozorčí rada
Místo konání: ATOK
Termíny jednání:
jaro - před jednáním VH
podzim - před jednáním VH

Komise pro rozvoj lidských zdrojů
Okruh témat:
 - kolektivní vyjednávání - dojednávání KSVS podle nové pracovněprávní úpravy s využitím zkušeností z firem
 - vypracovávání stanovisek a připomínkování návrhů k legislativním záměrům v pracovněprávní a sociální oblasti a k návrhům právních předpisů
 - účast členů komise v Sektorové radě textilního a oděvního průmyslu při tvorbě Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP)
Místo konání: ATOK
Jednání vždy: ve středu - druhý plný týden sudého měsíce
Začátek - konec jednání: 9.30 - 12.30 hod.

 
Představitelé ATOK

 
 

 

Český textil

Publikace k 25 letům ATOK
Projekt ATOK - výzva 110

Vzděláváním k rozvoji členů ATOK
Projekt KZPS

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
i fashion magazine
výměna odkazů s MÓDA revue
www.modarevue.com
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci