logo ATOKATOK
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 | O NÁS | TÝM | ČLENSTVÍ | ČINNOST | ČASOPIS ⧉ | NOVINÁŘI ⧉ | INZERCE | PROJEKTY | PRO ČLENY | @INFO |  | EN ⚑
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EK K CIRKULÁRNÍ EKONOMICE V OBLASTI TEXTILU
SCENARIOS TOWARDS CO-CREATION OF A TRANSITION PATHWAY FOR A MORE RESILIENT, SUSTAINABLE AND DIGITAL TEXTILES ECOSYSTEM

STRATEGIE EU PRO UDRŽITELNÉ TEXTILNÍ VÝROBKY

Nové vydání odborného časopisu e-ATOK Revue || BŘEZEN 2023
více >>>
Aktualita

Invitation Webinar 30 March 2023 15h CEST ‘CanadaBuys: A practical guide for European businesses’
The Delegation of the EU in Canada and the Directorate-General for Trade, in collaboration with the Service for Foreign Policy Instruments (FPI) of the European Commission, cordially invite you to a webinar called ‘CanadaBuys: A practical guide for EU businesses’. This on-line information seminar will be held on 30th March 2023 starting at 15:00 CEST and is part of a series of events organised around the fifth anniversary of CETA’s provisional entry into force. The Agreement remains a core driver of the EU’s privileged and very solid relationship with this close ally and like-minded partner. The current geopolitical context creates a momentum for even closer cooperation between the EU and Canada. During this information webinar, you will receive an introduction to Canadian public procurement as well as a practical tutorial on the new single entry procurement services portal. Speakers will provide practical information and tips for EU companies to make best use of this service. A Q&A session will follow the presentations.
více >>>
Aktualita

Pozvánka na konferenci TEXWASTE, 17.5.2023, Hradec Králové
17.5.2023 se bude konat v Hradci Králové již druhý ročník konference TEXWASTE: TEXWASTE 2023. Konferenci organizuje ČTPT společně s CLUTEX, CIRI a ATOK. Loňský – první ročník – otevřel téma povinného separovaného sběru textilních odpadů po 1.1.2025. Letošní ročník na loňské téma naváže – budeme diskutovat připravenost českého textilního průmyslu nejenom na povinný sběr textilu, ale i s tím související možnosti dalšího zpracování textilního odpadu, dostupné technologie a kapacity, zkušenosti ze zahraničí atp. Předběžný zájem o účast můžete vyjádřit na pozvanka@ctpt.cz, před konferencí pak obdržíte program s přihláškou. Kontaktní osoba pro dotazy: Miloš Beran, beran@ctpt.cz, 724 511 362.
více >>>
Aktualita

Zvýhodněné vstupenky na veletrh textilních strojů a konference ITMA 8.-14.6.2023, Miláno
ATOK, jako spolupracující organizace, má možnost nabídnout svým členům získání zvýhodněných vstupenek na veletrh textilních strojů a konference ITMA 8.-14.6.2023, Miláno a v jeho rámci pořádaných konferencí. Pro jejich získání pište na simin@atok.cz.
více >>>
Aktualita

Sourcing Day – Setkání s rakouskými obchodními agenty 25.4.2023, Vídeň
Zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni organizuje 25. dubna 2023 setkání s oborově zaměřenými obchodními agenty z Rakouska. Tato akce je určena pro české výrobní firmy z oborů zdravotnická technika, oděvy a doplňky, nábytek, dřevo a stavebnictví, které hledají nové odbytové možnosti na rakouském trhu a mají zájem o spolupráci s obchodním agentem. Při jednání mohou české firmy prodiskutovat své exportní záměry s přítomnými obchodními agenty a navázat s nimi dlouhodobou spolupráci. Samotnému setkání předchází seminář, který pořádá Velvyslanectví České republiky ve Vídni ve spolupráci s rakouským grémiem obchodních agentů. Během semináře se účastníci mimo jiné dozvědí, na jakém principu obchodní agenti fungují a jaký je právní rámec spolupráce. Podrobný harmonogram naleznete v příloze.
více >>>
Aktualita

Seminář: Agrotechnické vstupy pro pěstování lnu a konopí - 28.3.2023, Hotel na Farmě v Choťovicích
Seminář pořádají Svaz lnu a konopí ČR, z.s. a Agritec Plant Research s.r.o. dne 28.3.2023 v konferenční místnosti Hotelu Na Farmě v Choťovicích. K účasti jsou zváni všichni pěstitelé lnu a konopí, další odborníci a zájemci o pěstování a využití lnu a konopí. Získat program semináře a přihlásit se k účasti je možné do 25.3.2023 na len@agritec.cz nebo bjelkova@agritec.cz.
Aktualita

Stovky firem dosáhnou na příspěvek 200 tisíc na vylepšení designu výrobků
Průmyslový a produktový design se stává jedním z klíčových faktorů pro úspěšnost firmy. V rozhovoru pro BusinessInfo.cz to potvrdil generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Dále mimo jiné vysvětlil, jak funguje aktuální program Design Credit, jehož prostřednictvím mohou firmy získat až 200 000 Kč na podporu designu produktových inovací nebo jak podpoří malé a střední podniky národní platforma státní podpory designu nazvaná Design Centrum CzechTrade.
více >>>

SEMINÁŘ: Udržitelné a energeticky úsporné podnikání a podpory EU pro MSP – 23.3.2023, Ústí n. L. a 30.3.2023, Karlovy Vary
Seminář zaměřený na energetiku, úsporné technologie a inovace, které mohou malým a středním firmám snížit náklady, a na možnosti financování udržitelného podnikání. Upozorníme na vybrané výzvy z Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu, OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) a finanční nástroje pro zelenou transformaci firem. Zazní úspěšné příklady firem.
více >>>

Informační den k jarním výzvám programů EUROSTARS-3 a INTER-EUREKA 11.3.2023, Praha
Podpořte zahraniční expanzi firmy přes mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích v programech EUREKA. Seznamte se s jarními výzvami programů Eurostars-3 a INTER-EUREKA, které podpoří mezinárodní výzkumné projekty s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích. Podzimní výzva v programu INNOWWIDE nabídne granty na posouzení životaschopnosti firemního výzkumu nebo obchodních ambicí na mezinárodních trzích. Informační den uzavře přednáška k ochraně duševního vlastnictví v mezinárodních projektech, kterou nelze opomíjet.
více >>>

Nové vydání odborného časopisu e-ATOK Revue || leden-únor 2023
více >>>
Aktualita

TZ ATOK - Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2022 -> na webu ATOK
Jako každoročně sekretariát ATOK připravil tiskovou zprávu o ekonomickém vývoji textilního a oděvního průmyslu, která obsahuje informace o prodeji, zaměstnanosti, mzdovém vývoji, produktivitě práce a zahraničním obchodě za rok 2022.
více >>>
Aktualita

Základní ekonomické ukazatele vývoje textilního-oděvního-kožedělného průmyslu za 4. čtvrtletí roku 2022 -> na webu ATOK
Ukazatele obsahují informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách, produktivitě práce a počtu jednotek v TOK průmyslu. Pro členy ATOK (po přihlášení) jsou tyto ukazatele k dispozici na tomto webu pod záložkou "PRO ČLENY" -> soubor "Ekonomicke_ukazatele-TOK_prumyslu.xlsx".
více >>>
Aktualita

Pozvání na workshop Základy rétoriky – Cesta k přesvědčivému projevu 23. nebo 24.2.2023, Praha
Chcete umět vyslovit svůj názor, prezentovat myšlenky tak, aby vás ostatní s napětím sledovali? Seminář rétoriky je základní kurz rétoriky, kde se naučíte kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat. Osvojíte si v něm základy mluvního dýchání, posazení hlasu a artikulaci; pravidla výslovnosti (ortoepie). Uvědomíte si, jak vás projev působí na druhé (nonverbální řeč). Naučíte se pracovat s trémou a mluvit spatra. Rozpoznáte nejčastější chyby a jak se jim vyhnout. Zjistíte, zda informace, které o sobě nevědomě poskytujete v mluveném projevu, nejsou v rozporu s vaším komunikačním záměrem. Naučíte se, jak říct to, co opravdu říct chcete.
více >>>
Aktualita

Vstupenky se SLEVOU na veletrh "HOHE JAGD & FISCHEREI Salzburg" pro myslivce a rybáře v regionu Alpy-Dunaj-Jadran
Výstaviště Salzburg, 16. - 19. 2. 2023, 360 vystavovatelů ve všech oborech pro myslivost a rybaření, dobrodružství, přírodu a cestování. Při zakoupení vstupenky online zaplatíte 19,50 € místo 24,50 € na místě.
více >>>

ATOK v novém projektu pro období 2023–2025: „Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny“
Správní výbor ATOK rozhodl o zapojení do projektu bipartitního dialogu pro období 2023 – 2025, která navazuje na témata projektu skončeného a je rozšířena o témata obsahově zcela nová. Podrobný obsah projektu s názvem „Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny“ všichni členové ATOK obdrželi písemně s materiály pro listopadovou Valnou hromadu ATOK a přítomní na valné hromadě byli s projektem seznámeni. Projekt byl ve firmách odvětví zahájen 1. ledna 2023, v lednu a v únoru bude jednáno s firmami majícími zájem zapojit se do realizace projektu. Podmínkou účasti v projektu je členství v ATOK nebo existence odborové organizace sociálního partnera Odborového svazu textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy ve firmě, do projektu se tedy mohou zapojit rovněž nečlenské firmy ATOK, existuje-li v nich odborová organizace, která je součástí OS TOK.
více >>>
Aktualita

Skončil projekt „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích“
Dne 31. 12. 2022 skončil téměř čtyřletý projekt realizovaný Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a partnerem projektu Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS). Projekt bezprostředně navazoval na předchozí tři projekty bipartitního dialogu, realizované kontinuálně v období 2010 – 2019 a Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, členská organizace KZPS, se zúčastnila všech projektových etap.
více >>>
Aktualita

DALŠÍ AKTUALITY
ITMA 2023
Mezinárodní veletrh
textilních strojů
VSTUPENKY PRO ČLENY
Veletrh STYL
ATOK odborným garantem veletrhu STYL
Svět textilu a obuvi
Odborný časopis
i fashion magazine
i fashion magazín
Fashion Retail
Časopis pro módní byznys
Textilní fakulta
Fakulta textilní TU Liberec
E-start – kalkulačka kurzových rizik
Kalkulačka kurzových rizik
TexSite – šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný
výkladový slovník
e-LTex – Průvodce obchodováním s textilem a oděvy
e-learningový
studujní program