LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 21.3.2018, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 120, Dnes má svátek: Radek
ATOK: novinky v oborech textil, oděv, kůže
Šetření Hospodářské komory: Malé a střední podniky vyhlížejí rekordní rok
České malé a střední podniky vidí první polovinu roku mimořádně optimisticky. Třetina podnikatelů navíc očekává další zlepšení své situace co do obratu, počtu zaměstnanců, cen produkce či služeb, tak i rozsahu investic nebo stavu zakázek a objednávek. Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)
více >>>

Dotační program Technologie
Dovolujeme si Vás upozornit na nabídku dotačního programu Technologie. Primárním cílem programu Technologie je podpora malých a středních podniků. První výzva je určena podnikatelským subjektům s minimálně 3 letou existencí na trhu a druhá bude zaměřena pouze na podnikatelské záměry začínajících podnikatelů - s pomocí dotace lze zakoupit potřebné technologické vybavení, především výrobní stroje a technologie. Konkrétní výše dotace na jeden projekt se u podnikatelů s min. tříletou historií bude pohybovat mezi 1 - 20 mil. Kč. Výše dotace pro malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů. Termín pro plné žádosti: od 12. 2. 2018 do 14. 5. 2018.
více >>>

Díky česko-německému projektu úspor energií mohou firmy šetřit životní prostředí i peníze
Snížit energetické náklady podniků a omezit emise CO2, to je cílem nového vzdělávacího projektu Young Energy Europe. Ten odstartovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) workshopem se zástupci firem, oborových ministerstev a koordinátory projektu. Zdroj: Česko-německá obchodní a průmyslová komora
více >>>

Seminář o podnikatelských příležitostech v Iráku
Hospodářská komora České republiky si Vás dovoluje pozvat na seminář „Podnikatelské příležitosti v Iráku“. Akce se uskuteční v úterý 10. 4. 2018 od 10 hodin v sídle Hospodářské komory ČR ve Florentinu-recepce A (Na Florenci 2116/15, Praha 1). Hlavním cílem semináře je informovat české firmy o aktuálních podnikatelských příležitostech v Iráku v návaznosti na obnovu zničených území. Půjde zejména o rekonstrukci energetických sítí, dodávku nových trafostanic, elektráren, rozvodů vody, kanalizace, opravu infrastruktury, obnovu poničených průmyslových závodů, ropovodů, plynovodů, rafinerií atd.
více >>>

Mezi dodavate největšího britského výrobce autobusů se mohou zařadit české firmy. Pomůže CzechTrade
CzechTrade Londýn navázal partnerství s největším britským výrobcem autobusů Alexander Dennis Ltd (dále AD) za účelem vyzkoumání potenciálu českého dodavatelského řetězce pro tuto britskou, ale zároveň i globální společnost. Čeští dodavatelé tak budou mít možnost se představit na dodavatelském fóru pořádaném CzechTrade za účelem navázání přímých dodávek do tohoto významného OEM výrobce. Zdroj: CzechTrade
více >>>

Základní ekonomické ukazatele vývoje textilního-oděvního-kožedělného průmyslu za 4. čtvrtletí roku 2017 -> na webu ATOK
Ukazatele obsahují informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách, produktivitě práce a počtu jednotek v TOK průmyslu. Pro členy ATOK (po přihlášení) jsou tyto ukazatele k dispozici na tomto webu pod záložkou "Materiály ke stažení" -> "Statistiky a analýzy" -> soubor "Ekonomicke_ukazatele-TOK_prumyslu.xlsx".
více >>>
Aktualita

QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita

Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci

Czech TC Industry 1993-2015
Ročenka českého TOK 2014
Publikace (ročenka) mapující vývoj a trendy českého TO průmyslu v období 1993-2015

mtex+

Mezinárodní veletrh technických textilií v německém Chemnitz

STYL a KABO
STYL a KABO
51. mezinárodní veletrhy STYL a KABO