Logo Diskuzní fórum
Datum: 9.12.2018, Uživatel: anonymní
Téma: Nemocenské pojištění
1. Stanovisko HK
  Zásadně se neshodujeme s názorem HK prezentovaným ing. Drábkem, že lze problém nemocenských řešit administrativními metodami. „Důsledná a pravidelná kontrola práce neschopných…“ . Zaměstnavatelé tady snad nejsou na to aby obcházeli domovy svých zaměstnanců a kontrolovali dodržování léčebného režimu. To by mělo být pouze právo, které je možno mimořádně využít. Snad máme dost svých starostí. Právě ve zrušení plateb za první 3 dny nemocenské vidíme správnou cestu jak snižovat především krátkodobou nepřítomnost v práci.

JUDr. Luděk Korč

personální ředitel

SLEZAN Frýdek-Místek a.s.

  Datum: 31.1.2007 10:12:27 Autor: lkorc
2. Včera byl schválen zákona o nemocenském pojištění
  Má platit od 1.1.2007.V jeho návrhu se, mimo jiné, upravuje (zvyšuje) základ pro výpočet náhrady z 25 % na 30%, a bude tam určitě i mnoho jiných zněm, které bude nutné vyhodnotit. Je pravděpodobné, že zákon neprojde Senátem a s jeho podpisem bude otálet i president.
Komise pro lidské zdroje má v plánu připravit v 1.pololetí seminář na toto téma. Tento semínář by měl dát členským podnikům odpověď na tyto otázky:
-jaké budou ekonomické dopady z této novely (ověřit, zda propočty provedené ATOKem dříve je nutné modifikovat)
-jaká je podle tohoto zákona ekonomická hranice průměrné krátkodobé nemocnosti, kde se výhoda (spočívající ve snížení pojištění z 3,3 na 1,4 %) mění na nevýhodu (kde, na jaké hranici nemocnosti leží onen "turn even point")
-jaká organizačnmí a jiná opatření by měly podniky připravit, aby se s novelou vyrovnaly (ekonomicky i sociálně)
-jaké jsou legislativní možnosti vypořádat se s těmi, kteří zneužívají nemocenského systému
-jaké možnosti v tomto smyslu dává KSVS 2006 a jak a kdy bude modifikována
  Datum: 15.3.2006 13:14:08 Autor: kohoutek

Celkový počet nalezených příspěvků: 2
Stránka: 1
Seřadit příspěvky podle:    Hledat: