LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 22.11.2018, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 57, Dnes má svátek: Cecílie
Elektrická energie

Elektrická energie

Základní problémy:
  • z důvodu liberalizace trhu s elektrickou energií rapidně rostou náklady členských podniků na tuto energii
  • podle průzkumu mezi členskými podniky trh není fakticky liberalizován, nýbrž dominantní postavení a tedy určování ceny leží na jedné firmě
  • ATOK nesouhlasí s tím, aby byl český trh ovládán jedním podimantním partnerem, chce tuto záležitost řešit politickou cestou a přes ÚOHS
  • ATOK chce pomoci firmám snížit náklady na elektrickou energii hledáním společného dodavatele

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:

 
3P - Praxe pro praxi
Projekt - 3P - Praxe pro praxi
Zvýšení oborové zaměstnanosti absolventů - nastavení mezioborové spolupráce na úrovni fakult, vysokých škol a praxe

ČOKA
ČOKA
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Odborný časopis

Nabídka koupě publikace

„ČESKÝ TEXTIL: Tradice a perspektivy“ vydané k 25. výročí ATOK

Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci