logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 5.6.2020, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Dobroslav
Kolektivní smlouva
 
 
 

Dne 17. prosince 2019 v Praze završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2020 pro odvětví textil, oděv a kůže. Za ATOK smlouvu podepsal president, pan Jiří Grund ml., za Odborový svaz předseda, pan Zdeněk Heller.

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi ATOK a OS TOK pro rok 2020 v sobě zahrnuje jak obecnou tak i zvláštní část.

Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 1. 2020 do konce roku 2020 nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2021.

KSVS bude uložena na MPSV.

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2020

Za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání bude požádáno o rozšíření závaznosti KSVS na rok 2020 pro všechny zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 13 – Výroba textilií, 14 – Výroba oděvů a 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků.

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:

  vzestupně Název setupně vzestupně Velikost setupně vzestupně Datum vytvoření setupně vzestupně Typ souboru setupně
...     Nadřazený adresář
Záznam z 1. společného jednání k návrhu KSVS 2015 20-08-2014.pdf 463 KB 5.9.2014 17:08:46 PDF24 Reader
Záznam z jednání Komise ATOK pro rozvoj lidských zdrojů 20--21-08-2014.pdf 496 KB 5.9.2014 17:08:46 PDF24 Reader

 

Členové komise pro rozvoj lidských zdrojů

 

 

Fashion Retail
výměna odkazů s Press21
Časopis pro módní byznys
Projekt ATOK - výzva 110

Vzděláváním k rozvoji členů ATOK
Kampaň GO TEXTILE!
Kampaň GO TEXTILE!
Propagace textilního průmyslu mezi německými teenagery
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
Spolupracujeme s VTI

Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.