logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 22.4.2021, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Evženie
Kolektivní smlouva
 
 
 

Dne 25. ledna 2021 v Praze završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2021 pro odvětví textil, oděv a kůže. Za ATOK smlouvu podepsal president, pan Jiří Grund ml., za Odborový svaz předseda, pan Zdeněk Heller.

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi ATOK a OS TOK pro rok 2021 v sobě zahrnuje jak obecnou tak i zvláštní část.

Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 1. 2021 do konce roku 2021 nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2022.

KSVS bude uložena na MPSV.

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2021

Za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání bude požádáno o rozšíření závaznosti KSVS na rok 2020 pro všechny zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 13 – Výroba textilií, 14 – Výroba oděvů a 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků.

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:

  vzestupně Název setupně
...
vyjednávání KSVS pro rok 2015
Castka_66-2016_Sbirky_zakonu_CR_08-06-2016--rozsireni_zavaznosti_KSVS_2016.pdf
inflace a průměrná měsíční mzda v TOK průmyslu 1997 - 2011 - s grafy.xlsx
KSVS_2002-2004-obecna_cast.doc
KSVS_2002-zvlastni_cast.doc
KSVS_2003-zvlastni_cast.doc
KSVS_2004-zvlastni_cast.doc
KSVS_2005-2008_obecna_cast.doc
KSVS_2005-zvlastni_cast.doc
KSVS_2006-2008-obecna-def.doc
KSVS_2006-zvlastni-def.doc
KSVS_2007-2008-obecna_cast.doc
KSVS_2007-zvlastni_cast.doc
KSVS_2008-zvlastni_cast.doc
KSVS_2009.doc
KSVS_2010.doc
KSVS_2011.doc
KSVS_2011.pdf
KSVS_2012.doc
KSVS_2012.pdf
KSVS_2013.doc
KSVS_2013.pdf
KSVS_2014.doc
KSVS_2014.pdf
KSVS_2016.doc
KSVS_2016.pdf
KSVS_2016-sken_s_podpisy.pdf
KSVS_2017.doc
KSVS_2017.pdf
KSVS_2018.doc
KSVS_2018.pdf
KSVS_2019.doc
KSVS_2019.pdf
KSVS_2020.doc
KSVS_2020-sken_s_podpisy.pdf
Rozhodnuti_o_splneni_podminek_pro_rozsireni_KSVS_2016.pdf
Sdeleni_c_68-2018--rozsireni_zavaznosti_KSVS_2018.pdf
Zmena_KSVS_2017_schvalene_VH_ATOK_25-11-2016.pptx

 

Členové komise pro rozvoj lidských zdrojů

 

 

Fashion Retail
výměna odkazů s Press21
Časopis pro módní byznys
TexSite.info
Šestnáctijazyčný  internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník
Projekt ATOK - výzva 110

Vzděláváním k rozvoji členů ATOK
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
Projekt KZPS

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích