logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 3.8.2021, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Miluše
Kolektivní smlouva
 
 
 

Dne 25. ledna 2021 v Praze završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2021 pro odvětví textil, oděv a kůže. Za ATOK smlouvu podepsal president, pan Jiří Grund ml., za Odborový svaz předseda, pan Zdeněk Heller.

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi ATOK a OS TOK pro rok 2021 v sobě zahrnuje jak obecnou tak i zvláštní část.

Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 1. 2021 do konce roku 2021 nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2022.

KSVS bude uložena na MPSV.

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2021

Za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání bude požádáno o rozšíření závaznosti KSVS na rok 2020 pro všechny zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 13 – Výroba textilií, 14 – Výroba oděvů a 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků.

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:

  vzestupně Název setupně
archiv
seznam_povolani_typov_a_dilcich_typov_pozic_TOP dle NSP.xls
KSVS-2021-sken-s-podpisy.pdf

 

Členové komise pro rozvoj lidských zdrojů

 

 

Projekt ATOK - výzva 110

Vzděláváním k rozvoji členů ATOK
Projekt KZPS

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Odborný časopis
TexSite.info
Šestnáctijazyčný  internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník