logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 3.8.2021, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Miluše
Kolektivní smlouva
 
 
 

Dne 25. ledna 2021 v Praze završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2021 pro odvětví textil, oděv a kůže. Za ATOK smlouvu podepsal president, pan Jiří Grund ml., za Odborový svaz předseda, pan Zdeněk Heller.

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi ATOK a OS TOK pro rok 2021 v sobě zahrnuje jak obecnou tak i zvláštní část.

Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 1. 2021 do konce roku 2021 nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2022.

KSVS bude uložena na MPSV.

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2021

Za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání bude požádáno o rozšíření závaznosti KSVS na rok 2020 pro všechny zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 13 – Výroba textilií, 14 – Výroba oděvů a 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků.

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:

  vzestupně Název setupně
archiv
KSVS-2021-sken-s-podpisy.pdf
seznam_povolani_typov_a_dilcich_typov_pozic_TOP dle NSP.xls

 

Členové komise pro rozvoj lidských zdrojů

 

 

E-start
QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita
Fashion Retail
výměna odkazů s Press21
Časopis pro módní byznys
Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Odborný časopis
Spolupracujeme s VTI

Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.