logo ATOKATOK
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
O NÁS | TÝM | ČLENSTVÍ | ČINNOST | INZERÁTY | COVID-19 | PROJEKTY | PRO ČLENY | @NOVINKY | HLEDAT-> | EN
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
 
 
Společným postupem sociálních partnerů
k řešení klíčových témat v odvětvích
(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)
 
 
 
 
 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR společně se svými členy a partnerem projektu (ČMKOS) realizuje projekt s cílem připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.
 
 
Čeho chceme v projektu dosáhnout - stav po realizaci projektu:
 
Posunout se ze stavu identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaná doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně pilotního ověření pro vybrané pozice v odvětvích dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž, stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj fa posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, jeho bariery aj.).
 
Společně, jako sociální partneři, navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti a další činnost BP.
 
 
Proč to děláme:
 
Chceme u vybraných pracovních pozic v odvětvích najít způsob jak:
 • snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic
 • umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu.
 
Chceme jako sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek v problémových oblastech definovaných v rámci obsahu KA06.
 
Chtěli bychom nalézt cestu-doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem práce ve veřejném sektoru.
 
 
Jaké činnosti/nástroje k tomu máme:
 • 8 bipartitní týmů
 • Sociální dialog na úrovni odvětví a na podnikové úrovní
 • Analýzy pro vybrané oblasti/témata
 • Tematická setkání pro zpracování doporučení
 • Pilotní ověřování navržených doporučení
 • Získání zahraničních zkušeností pro vybrané oblasti
 • Informačně – diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině
 • Konference pro předání informací odborné i širší cílové skupině
  
Doba konání projektu:
 • od 1. února 2019 do 31. ledna 2022

 

ITMA 2023
ITMA 2023
i fashion magazine
i fashion magazín MODA revue
Leták ATOK
Leták ATOK
Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Veletrh STYL
ATOK je odborným garantem veletrhu STYL
Fashion Retail
Časopis pro módní byznys Fashion Retail
Svět outdooru
Magazín pro horaly a vyznavače outdooru
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci