logo ATOKATOK
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
O NÁS | TÝM | ČLENSTVÍ | ČINNOST | INZERÁTY | COVID-19 | PROJEKTY | PRO ČLENY | @NOVINKY | HLEDAT-> | EN
Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl
 
 
  • Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl byla ustavena dne 9. prosince 2010
  • Počet členů sektorové rady: 15
  • Předsedou sektorové rady je: RNDr. Pavel Malčík
  • Tajemníkem sektorové rady je: PhDr. Luboš Kavan
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Mgr. Milan Žerníček
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Libuše Burešová


Sektorové rady

jsou nezávislá a zaměstnavateli organizovaná sdružení odborníků. Jejich cílem je vytvořit systém odrážející skutečné potřeby a požadavky zaměstnavatelů na své zaměstnance, jejich dovednosti a možnosti vzdělávání.
Sektorové rady sdružují významné odborníky v oblasti lidských zdrojů ze všech odvětví a sektorů.


Cíle Sektorových rad

Odborníci zapojení do činnosti sektorových rad společně monitorují trh práce a identifikují vývojové trendy a změny, vyměňují si informace o potřebách sektoru v rozvoji lidských zdrojů, aktivně podporují vzdělávání a rozvoj odborných dovedností, analyzují profesní a kvalifikační potřeby v sektoru, navrhují strukturu kvalifikací a vytvářejí hodnotící standardy jednotlivých kvalifikací.

Kvůli prosazování potřeb konkrétního sektoru rovněž komunikují se státními a vzdělávacími institucemi. Pracují také samozřejmě na systémech Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Jedním ze základních cílů každé sektorové rady by mělo být ve střednědobém horizontu uzavření tzv. sektorové dohody a její následná realizace.


Další informace o Sektorové radě pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl získáte na webové stránkce rady http://www.sektoroverady.cz/ustavene-sektorove-rady/sektorova-rada-pro-textilni-odevni-a-kozedelny-prumysl

 

Prezentace_SEKTOROVE_DOHODY_V_TEXTILNIM_A_ODEVNIM_PRUMYSLU.pptx

Regionalni_sektorova_dohoda_pro_Jihomoravsky_kraj.pdf

Regionalni_sektorova_dohoda_pro_Kralovehradecky_kraj.pdf

Sektorova dohoda_pro_textilni_odevni_kozedelny_a_obuvnicky_prumysl.pdf

Sektorova_dohoda_-_proc_a_nac_Navrh_sektorove_dohody.pdf

SR_TOK_prum/sektorova_dohoda-navrh_ATOK.docx

 

ITMA 2023
ITMA 2023
i fashion magazine
i fashion magazín MODA revue
Leták ATOK
Leták ATOK
Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Veletrh STYL
ATOK je odborným garantem veletrhu STYL
Fashion Retail
Časopis pro módní byznys Fashion Retail
Svět outdooru
Magazín pro horaly a vyznavače outdooru
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci