logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 6.6.2020, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Norbert
CONFYE
 
 

CONFYE (Confección y Empleo) 

Kontaktní osoba v ATOK:  Mgr. Jiří Česal (cesal@atok.cz)
 
Cíl projektu:
CONFYE (Confección y Empleo) je strategické partnerství sdružující průmyslové asociace, střediska odborného vzdělávání a přípravy, školské regulační orgány a certifikační orgány ve Španělsku, Portugalsku a České republice. Projekt je zaměřen na oblast módy a oděvní výroby. 
Partneři již dříve spolupracovali v rámci vzdělávací iniciativy týkající se systémů duálního odborného vzdělávání, přičemž zaznamenali potřebu úžeji propojit střediska odborného vzdělávání a přípravy s firmami, aby se podpořila zaměstnanost a konkurenceschopnost v tomto odvětví. 
Hlavním výstupem projektu CONFYE bude MOOC k profesní orientaci a podnikání. Bude sloužit projektům vytvořeným skupinami studentů odborného vzdělávání v různých zemích jako způsob, jak demonstrovat schopnosti a dovednosti firmám a posílit tak šanci najít si práci nebo si vytvořit vlastní firmu. Tyto projekty jsou součástí kurikulárních pokynů ve vyšších stupních odborného vzdělávání a přípravy a CONFYE hodlá být doplňujícím zdrojem. 
Cílem MOOC je poskytnout užitečné vzdělávací zdroje pro učitele a studenty a usnadnit rozvoj studentských projektů. Tyto studentské projekty budou spojeny s tématem módy, jejichž prostřednictvím přispějí k podpoře kulturního dědictví. 
Aby se dosáhlo plánovaných výsledků, je záměrem projektu přímo zapojit přibližně 100 subjektů. Výsledky projektu budou během jeho realizace představeny přibližně 600 zástupcům ze tří cílových skupin: učitelům a studentům z odborných škol poskytujících studium v textilním a módním oboru a firmám, které spolupracují se školami odborného vzdělávání a přípravy a mají zájem o nábor studentů v tomto odvětví a také tvůrcům politik a institucím odpovědných za navrhování a provádění systémů odborného vzdělávání a přípravy. 
K získání cílových skupin partnerství počítá se širokým zastoupením módního a oděvního sektoru a středisek odborného vzdělávání a přípravy, které poskytují studie v této oblasti a řady dalších relevantních přidružených partnerů. Partnerství předpokládá realizaci propagačních akcí k seznámení s výsledky projektu ve třech zúčastněných zemích. 
Zahajovací setkání projektu CONFYE se konalo koncem ledna 2019 v Madridu. Cílem projektu je podpořit učitele a studenty odborného vzdělávání v oděvním a módním oboru rozsáhlým a otevřeným kurzem (MOOC), který jim pomůže při závěrečném zpracování odborných vzdělávacích kurzů s cílem podpořit zaměstnanost v tomto odvětví. 

Setkání se zúčastnili partneři projektu sdružujícího organizace ze Španělska, Portugalska a České republiky. 
Hlavním výstupem projektu CONFYE bude: MOOC, který má být použit v poslední fázi vyšších kurzů odborného vzdělávání a přípravy v oděvní a textilní oblasti s cílem podpořit studenty a učitele odborného vzdělávání a přípravy v optimalizaci studentských projektů, aby absolventi byli lépe uplatnitelní na trhu práce. V této sekci budeme průběžně tento hlavní výsledek aktualizovat. 
 
 
Doba trvání:  30 měsíců
 
Začátek projektu:  Leden 2019
 
Stav projektu:  Realizován v rámci programu EU Erasmus+
 
Role ATOK v projektu:  Partner
 
Důležité události:
Leden 2019    1. partnerské setkání (Kick-off Meeting)
 
Www: www.confye.eu/cs

 

Projekt KZPS

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Projekt ATOK - výzva 110

Vzděláváním k rozvoji členů ATOK
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
Kampaň GO TEXTILE!
Kampaň GO TEXTILE!
Propagace textilního průmyslu mezi německými teenagery
Spolupracujeme s VTI

Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.