logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 17.7.2019, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Martina
BiDi II - etapa II
 
Společným postupem sociálních partnerů
k přípravě odvětví na změny důchodového systému
 - etapa II
(BiDi II - etapa II – pokračování projektu Bipartitní dialog a BiDi II - etapa I)
 
 
 
 
  
 
Kontaktní osoba v ATOK: 
Zdenka Majová 
majova@atok.cz
 
 
Obecně
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se společně se svými členy a sociálním partnerem projektu (ČMKOS) rozhodla realizovat projekt, který by prostřednictvím bipartitního dialogu a klíčových aktivit pomohl připravit zaměstnavatele a zaměstnance ve vybraných pozicích na dopady a změny vyplývající z důchodového systému. Jedná se zejména na skutečnost, že tito zaměstnanci budou vykonávat svou profesi do vyššího věku. Základním problémem, k jehož řešení chceme realizací projektu přispět, je zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku a umožnit tak cílové skupině udržení pracovního místa, resp. zaměstnání déle. Proto je potřeba reagovat na neustálé prodlužování průměrného lidského života a prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku. Problematika změn a dopadů, které přináší přeměna důchodového systému je nanejvýš aktuální a je proto velmi potřebné se touto problematikou na úrovni sociálních partnerů, organizací, podniků a zaměstnanců zabývat i z jiného než parametrického pohledu důchodové reformy. A to především z pohledu prodlužování délky aktivního pracovního života zaměstnanců, udržení stárnoucí pracovní síly na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti ve vyšším věku a to bez ohledu na finální parametry důchodového systému, složení či změny na úrovni vlády. Jedním z možných řešení je podpora takových aktivit, které odráží potřeby cílové skupiny a mají za cíl připravit všechny zainteresované strany na výše zmíněné změny. Současný stav vyžaduje aktivní přístup také na straně nejen sociálních partnerů, ale i tripartity zejména na celostátní úrovni k řešení této problematiky. Jedním z takových přístupů je příprava a realizace druhé etapy projektu s názvem Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. Jedná se o snahu zmírnit negativní dopady této problematiky společným postupem na straně zaměstnavatelů a zaměstnanců, který by pomohl nalézt vhodná, efektivní a realizovatelná opatření přímo u cílové skupiny.
 
 
Důvody předložení projektu
Základním problémem, k jehož řešení chceme realizací projektu přispět, je zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku a umožnit tak cílové skupině udržení pracovního místa, resp. zaměstnání déle. Proto je potřeba reagovat na neustálé prodlužování průměrného lidského života a prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku. Problematika změn a dopadů, které přináší přeměna důchodového systému je nanejvýš aktuální a je proto velmi potřebné se touto problematikou na úrovni sociálních partnerů, organizací, podniků a zaměstnanců zabývat i z jiného než parametrického pohledu důchodové reformy. A to především z pohledu prodlužování délky aktivního pracovního života zaměstnanců, udržení stárnoucí pracovní síly na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti ve vyšším věku a to bez ohledu na finální parametry důchodového systému, složení či změny na úrovni vlády. Jedním z možných řešení je podpora takových aktivit, které odráží potřeby cílové skupiny a mají za cíl připravit všechny zainteresované strany na výše zmíněné změny. Současný stav vyžaduje aktivní přístup také na straně nejen sociálních partnerů, ale i tripartity zejména na celostátní úrovni k řešení této problematiky. Jedním z takových přístupů je příprava a realizace druhé etapy projektu s názvem Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. Jedná se o snahu zmírnit negativní dopady této problematiky společným postupem na straně zaměstnavatelů a zaměstnanců, který by pomohl nalézt vhodná, efektivní a realizovatelná opatření přímo u cílové skupiny.
 
 
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001783
 
 
Doba konání projektu 1. únor 2016 – 31. leden 2019
 
 
Hlavní cíl projektu
Společným postupem sociálních partnerů připravit odvětví na změny důchodového systému a zmírnit negativní dopady prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku.
 
 
Dílčí cíle projektu
 1) Nalezení vhodných opatření pro vybrané pozice v odvětvích, která by umožnila zaměstnancům déle vykonávat svou profesi a zaměstnavatelům by snížila rizika spojená s nedostatkem pracovních sil v odvětví
 2) Zajistit kvalitní a relevantní datovou základnu jako výchozí informační zdroj pro definici návrhů opatření pro zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku (získání dat proběhne pomocí 3 pilotně ověřených metod pro měření pozice a 1 nově vytvořené metody pro měření prostředí); v 9 bipartitních platformách reprezentující 8 odvětví, získání dat bude realizováno v průběhu prvních 18 měsíců realizace projektu, nejpozději však do 31. 1. 2019.
 3) Realizovat odvětvový sociální dialog, který povede k přípravě odvětví na změny důchodového systému.
 
 
Jedná se o důležitý nástroj pro řešení zvolené problematiky včetně zkvalitňování personální a technické kapacity sociálních partnerů a komunikačních nástrojů. Tento cíl je také podporou pro naplňování udržování sociálního smíru. Pro zajištění rovnováhy mezi ekonomickým a sociálním přístupem k problematice je důležité, aby se na jejich řešení dohodli sociální oba partneři. To je také důvod, proč řešení přenášíme na platformu sociálního dialogu.
 
 
Klíčové aktivity
 1. Rekonstrukce a činnost pracovní skupiny na úrovni vytvořené bipartitní platformy
 2. Doplnění technických kapacit na úrovni bipartitních platforem
 3. Realizace měření vybraných pozic v odvětví, definice vhodných opatření pro měřené pozice
 4. Zajištění informovanosti a přenosu výsledků pro cílovou skupinu
 5. Věková diverzita
 6. Vytvoření metody pro měření prostředí, interpretace výsledků
 7. Řízení projektu a rizik
 
 
Cílová skupina
Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:
 1) Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR)
 2) Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
A dále:
 3) Členské základny KZPS ČR a ČMKOS
 4) Odvětvové svazy
 5) Zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků vstupujících do sociálního dialogu
 6) Další zaměstnanci
 
 
Bipartitní platformy
Doprava; Kultura; Polygrafický průmysl; Stavebnictví I.; Stavebnictví II.; Školství;
Textilní-oděvní-kožedělný; Zemědělství
 
 
O PROJEKTU NA STRÁNKÁCH KZPS ČR
 
Projekt KZPS

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
TexSite.info
Šestnáctijazyčný  internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník
QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita
Fashion Retail
výměna odkazů s Press21
Časopis pro módní byznys
mtex+

Mezinárodní veletrh technických textilií v německém Chemnitz