LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 22.9.2017, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 94, Dnes má svátek: Darina
3P - Praxe pro praxi
 
 
 
 
 
 
Kontaktní osoba v ATOK:
Jiří Česal
cesal@atok.cz  

Cíl projektu: 
Hlavním posláním projektu je zvýšení oborové zaměstnanosti absolventů. Nejvýznamnějším cílem projektu je tedy nastavení mezioborové spolupráce na úrovni fakult, vysokých škol a praxe. Výše zmíněného cíle bude dosaženo inovací předmětového kurikula akreditovaných programů s ohledem na potřeby praxe, podporou mobility studentů v rámci studia, diverzifikací odborných praxí a soft-skills kompetencí studentů, a to na základě zpětné vazby od studentů, absolventů a zaměstnavatelů.

Aktivity:
Rozšíření kurikula vybraných programů o praxe, stáže, studijní pobyty, exkurze zejména prostřednictvím participace partnerů;
Rozšíření výuky o ICT prvky v návaznosti na praxi;
Vytvoření uceleného systému předávání znalostí na základě monitoringu pracovního trhu;
Zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského prostředí prostřednictvím spolupráce se školami, zejména pomocí stáží a praxí;
Zlepšení profesní mobility a komunikace mezi akademickým a podnikatelským prostředím na základě společných projektů, grantů, případových studií a studijních projektů;
Vytvoření programu kariérního poradenství pro studenty.

Doba trvání:
3 roky

Začátek projektu:
Leden 2011 

Stav projektu:
Realizován

Doporučení pro členy ATOK: Sledovat webové stránky projektu http://3p.tul.cz

Realizátor projektu:
Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

Partneři:
ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
České vysoké učení technické v Praze
Liberecký kraj

Nejbližší akce/důležité události:  
 
 
 
i fashion magazine
výměna odkazů s MÓDA revue
www.modarevue.com

STYL a KABO
STYL a KABO
Veletrhy STYL a KABO slaví padesátku

Nabídka koupě publikace

„ČESKÝ TEXTIL: Tradice a perspektivy“ vydané k 25. výročí ATOK

Interclean 2017
Interclean 2017
Mezinárodní konference čistírenství a prádelenství

Katalog českých TO výrobců
Katalog českých textilních a oděvních výrobců
Členů ATOK, ČTPT a CLUTEX