LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 25.4.2019, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Marek
Posilování sociálního dialogu
         

Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů
(zkráceně - Posilování sociálního dialogu)
 
 
Kontaktní osoba - realizace projektu:
JUDr. Eva Kohoutková
kohoutkova@atok.cz
 
Cíl projektu:
  • Zlepšení fungování a efektivity vnitřního aparátu organizací sociálních partnerů, kteří pak cílovým skupinám poskytnou lepší servis, poradenství, konzultační činnosti v oblastech rozvoje lidských zdrojů, právních, ekonomických, technologických a dalších.

  • Profesionální vystupování zástupců sociálních partnerů ČR při jednáních na regionální, národní i evropské úrovni a kvalitní zabezpečení agendy, podporující representativnost sociálních partnerů z regionální působnosti na mezinárodním poli (podpora jazykového, odborného, technického vzdělávání zaměstnanců a spolupracujících osob sekretariátů svazů a odborů, včetně posílení jejich personálních kapacit a využívání moderních způsobů komunikace).
K zajištění cílů projektu by měl přispět i webový portál, který by měl být komplexní platformou pro sociální dialog v České republice – počínaje zprávami z jednání tripartity, kolektivního vyjednávání, přes znění zákonů a vyhlášek v připomínkových řízeních až po on-line právní poradenství a diskusní fórum.
 
Výsledkem bude zlepšování a prohlubování komunikace zaměstnavatelsko zaměstnanecké sféry, a to zejména z pohledu rozvoje sociálního dialogu na všech  úrovních. Cílem sociálních partnerů je poskytování služeb svým členům na úrovni evropských standardů. Oblast vstupního a prohlubujícího vzdělávání bude zaměřena na vzdělávací procesy, které budou přispívat ke zvyšování adaptability zaměstnanců, rozšíří konkurenceschopnost podniků a organizací a v neposlední řadě povedou k posílení konkurenceschopnosti České republiky.
 
Cílová skupina:  Sociální partneři v ČR, zaměstnavatelé, zaměstnanci, jejich organizace a jejich zaměstnanci.
 
Doba trvání:  1. 3. 2008 - 31. 5. 2010
 
Začátek projektu:  1. 3. 2008
 
Stav projektu:  Realizován. ATOK se podílí na realizaci projektu jako člen KZPS.
 
Gestor projektu:  MPSV ČR - (OP LZZ)
 
Koordinátor projektu:  Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR)
 
Partneři:
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS)
Asociace samostatných odborů (ASO)
 
 
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci

Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Odborný časopis

Fashion Retail
výměna odkazů s Press21
Časopis pro módní byznys

TexSite.info
Šestnáctijazyčný  internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník

Spolupracujeme s VTI

Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.