LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 24.2.2019, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 77, Dnes má svátek: Matěj
Posilování sociálního dialogu
         

Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů
(zkráceně - Posilování sociálního dialogu)
 
 
Kontaktní osoba - realizace projektu:
JUDr. Eva Kohoutková
kohoutkova@atok.cz
 
Cíl projektu:
  • Zlepšení fungování a efektivity vnitřního aparátu organizací sociálních partnerů, kteří pak cílovým skupinám poskytnou lepší servis, poradenství, konzultační činnosti v oblastech rozvoje lidských zdrojů, právních, ekonomických, technologických a dalších.

  • Profesionální vystupování zástupců sociálních partnerů ČR při jednáních na regionální, národní i evropské úrovni a kvalitní zabezpečení agendy, podporující representativnost sociálních partnerů z regionální působnosti na mezinárodním poli (podpora jazykového, odborného, technického vzdělávání zaměstnanců a spolupracujících osob sekretariátů svazů a odborů, včetně posílení jejich personálních kapacit a využívání moderních způsobů komunikace).
K zajištění cílů projektu by měl přispět i webový portál, který by měl být komplexní platformou pro sociální dialog v České republice – počínaje zprávami z jednání tripartity, kolektivního vyjednávání, přes znění zákonů a vyhlášek v připomínkových řízeních až po on-line právní poradenství a diskusní fórum.
 
Výsledkem bude zlepšování a prohlubování komunikace zaměstnavatelsko zaměstnanecké sféry, a to zejména z pohledu rozvoje sociálního dialogu na všech  úrovních. Cílem sociálních partnerů je poskytování služeb svým členům na úrovni evropských standardů. Oblast vstupního a prohlubujícího vzdělávání bude zaměřena na vzdělávací procesy, které budou přispívat ke zvyšování adaptability zaměstnanců, rozšíří konkurenceschopnost podniků a organizací a v neposlední řadě povedou k posílení konkurenceschopnosti České republiky.
 
Cílová skupina:  Sociální partneři v ČR, zaměstnavatelé, zaměstnanci, jejich organizace a jejich zaměstnanci.
 
Doba trvání:  1. 3. 2008 - 31. 5. 2010
 
Začátek projektu:  1. 3. 2008
 
Stav projektu:  Realizován. ATOK se podílí na realizaci projektu jako člen KZPS.
 
Gestor projektu:  MPSV ČR - (OP LZZ)
 
Koordinátor projektu:  Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR)
 
Partneři:
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS)
Asociace samostatných odborů (ASO)
 
 
TexSite.info
Šestnáctijazyčný  internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník

SPŠ textilní, Liberec
Střední průmyslová škola textilní, Liberec
Střední škola se 160 letou tradicí, která jako jediná v ČR zajišťuje přípravu budoucích textiláků

Fashion Retail
výměna odkazů s Press21
Časopis pro módní byznys

e-LTex
Škola textilu
E-learningový studijní program

Sektorová dohoda
Sektorová dohoda
Uzavřete sektorovou dohodu i Vy!