LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 9.12.2018, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 82, Dnes má svátek: Vratislav
GLOBAL EUROPE

GLOBAL EUROPE


Kontaktní osoba v ATOK:
Ing. Ludmila Hálkovová
halkovova@atok.cz
 
Cíl projektu:
Projekt je určen MSP v nových zemích EU a má jim usnadnit zapojení do evropského trhu (překonat počáteční překážky, snížit počet jejich úmrtnosti, navázat spolupráci apod.).
„Tvá budoucnost  je sjednocená Evropa – GLOBAL EUROPE“.  Tak by se dalo popsat těžiště projektu, které  je v poskytování informací odborné i laické veřejnosti o výhodách a přínosech sjednocené Evropy (spolupráce mezi firmami, využívání výhod společných postupů apod.).
 
 
Doba trvání: 1 rok, ukončení květen 2006
 
Začátek projektu: 1.6.2005
 
Stav projektu:
Realizován v rámci programu  ENLARGEMENT 2004-09-27
 
Doporučení pro členy ATOK:    webová stránka projektu:  http://globaleurope.sigadel.com
 
Koordinátor projektu:
EXCMA Diputación Provincial de Huelva HUELVA (SPAIN)  - Regionální rozvojová agentura v oblasti Huelva
 
Partneři:
1.  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRIA OF PÈCS BARANYA (HUNGARY)
2.  ATOK (CZECH REPUBLIC)
3.  UNION OF CZECH PRODUCTION COOPERATIVES (CZECH REPUBLIC)
4.  PREFECTURE OF ATHENS (GREECE)
5.  CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES - IEBA (PORTUGAL)
  
Nejbližší akce/důležité události:
 
1) Tisk a distribuce letáků informujících o náplni projektu (3000 ks)
Distribuce:
-  na veletrhu STYL v únoru a srpnu 2006
-  na seminářích a akcích pořádaných ATOK (např. Klastry, komise ATOK apod.)
 
2) Semináře a setkání ATOK
 
3.2.06           
Komise pro mezinarodní obchod

14.2.06         
seminář  “Klastrování a spolupráce v rámci rozšířené EU”

duben           
seminář “Tvorba obchodní znaky v globální Evropě”
Představení nové webové stránky projektu GLOBAL EUROPE

18.-19.5.06  
Zasedání valné hromady ATOK – prezentace výsledků projektu

TexSite.info
Šestnáctijazyčný  internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník

ITMA 2019

Mezinárodní veletrh textilních strojů 20.-26.6.2019, Barcelona

3P - Praxe pro praxi
Projekt - 3P - Praxe pro praxi
Zvýšení oborové zaměstnanosti absolventů - nastavení mezioborové spolupráce na úrovni fakult, vysokých škol a praxe

ČOKA
ČOKA
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Strategie TOP ČR do roku 2025