LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 26.3.2019, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 63, Dnes má svátek: Emanuel
ATOK v oblasti veletrhů

Smyslem veletržní politiky ATOK je prezentace českého textilního a oděvního průmyslu jako

  • neustále se rozvíjejícího tradičního odvětví národního hospodářství
  • silného a spolehlivého partnera v mezinárodní výměně zboží s velkými kooperačními možnostmi
  • perspektivního odvětví, které podporuje vědu a výzkum a zároveň využívá jejich výsledky
  • velkého prostoru pro široké profesní uplatnění odborníků na všech úrovních.

Vychází ze základních potřeb svých členů a soustředí se především na hlavní výstavní a veletržní akce v tuzemsku a zahraničí.

Doporučuje zařadit vybrané výstavy a veletrhy do programu státní proexportní politiky realizované prostřednictvím MPO, tj. do oficiálních akcí s finanční podporou státu.

U vybraných výstav a veletrhů má ATOK sjednány pro své členy zvláštní podmínky účasti.

ATOK považuje výstavy a veletrhy za jeden z nejúčinnějších nástrojů propagace celého odvětví a tvorby jeho příznivého image.

 

Návrh ATOK na zařazení vybraných veletržních akcí do seznamu podpor
v rámci proexportní politiky MPO na rok 2013

Na základě průzkumu, provedeného mezi členy a partnery ATOK jsme navrhli MPO následující akce:

HEIMTEXTIL – Frankfurt am Main, Německo
Jedná se  o největší veletrh bytového textilu na světě. Má rozhodující význam pro podporu exportu tohoto zboží, které se stále více stává jedním z nosných  v oboru textilní výroby. Pro české firmy je místem, kde se dojednávají zásadní kontrakty, vytváření příznivého image o průmyslové a kulturní úrovni ČR. Tím se podporuje good-will ve vztahu k českému průmyslu. Veletrh je místem, kde se určují trendy na další období v oblasti bytové kultury.
Pořadatel: Messe Frankfurt - www.messefrankfurt.de
Termín konání: leden 2013

ISPO- Mnichov, Německo
ISPO patří mezi prestižní světové veletrhy sportovního zboží a vybavení pro volný čas. Velké zastoupení zde má celý obor textilu a oděvních výrobků, vyznačujících se uváděním posledních trendů nejen v oboru designu, ale hlavně nových, textilních materiálů s novými funkcemi. Mimo to jde o důležitou akcí nejen pro obor textilní výroby,ale i pro další odvětví jako např. výrobu sportovních potřeb, obuvi, doplňků apod. T.zn. odvětví, ve kterých má ČR výrazný exportní potenciál.
Pořadatel: Messe München International - www.ispo.de
Termín konání: únor 2013

Další možnosti prezentace v zahraničí nabízí program Marketing, realizovaný prostřednictvím Hospodářské komory České republiky. Podrobný seznam a podmínky účasti na výstavách a veletrzích v roce 2013 naleznete na http://www.komora.cz/veletrhy.


Nabídka koupě publikace

„ČESKÝ TEXTIL: Tradice a perspektivy“ vydané k 25. výročí ATOK

mtex+

Mezinárodní veletrh technických textilií v německém Chemnitz

Sektorová dohoda
Sektorová dohoda
Uzavřete sektorovou dohodu i Vy!

QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita

SPŠ textilní, Liberec
Střední průmyslová škola textilní, Liberec
Střední škola se 160 letou tradicí, která jako jediná v ČR zajišťuje přípravu budoucích textiláků