LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 9.12.2018, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 45, Dnes má svátek: Vratislav
ATOK v oblasti veletrhů

Smyslem veletržní politiky ATOK je prezentace českého textilního a oděvního průmyslu jako

  • neustále se rozvíjejícího tradičního odvětví národního hospodářství
  • silného a spolehlivého partnera v mezinárodní výměně zboží s velkými kooperačními možnostmi
  • perspektivního odvětví, které podporuje vědu a výzkum a zároveň využívá jejich výsledky
  • velkého prostoru pro široké profesní uplatnění odborníků na všech úrovních.

Vychází ze základních potřeb svých členů a soustředí se především na hlavní výstavní a veletržní akce v tuzemsku a zahraničí.

Doporučuje zařadit vybrané výstavy a veletrhy do programu státní proexportní politiky realizované prostřednictvím MPO, tj. do oficiálních akcí s finanční podporou státu.

U vybraných výstav a veletrhů má ATOK sjednány pro své členy zvláštní podmínky účasti.

ATOK považuje výstavy a veletrhy za jeden z nejúčinnějších nástrojů propagace celého odvětví a tvorby jeho příznivého image.

 

Návrh ATOK na zařazení vybraných veletržních akcí do seznamu podpor
v rámci proexportní politiky MPO na rok 2013

Na základě průzkumu, provedeného mezi členy a partnery ATOK jsme navrhli MPO následující akce:

HEIMTEXTIL – Frankfurt am Main, Německo
Jedná se  o největší veletrh bytového textilu na světě. Má rozhodující význam pro podporu exportu tohoto zboží, které se stále více stává jedním z nosných  v oboru textilní výroby. Pro české firmy je místem, kde se dojednávají zásadní kontrakty, vytváření příznivého image o průmyslové a kulturní úrovni ČR. Tím se podporuje good-will ve vztahu k českému průmyslu. Veletrh je místem, kde se určují trendy na další období v oblasti bytové kultury.
Pořadatel: Messe Frankfurt - www.messefrankfurt.de
Termín konání: leden 2013

ISPO- Mnichov, Německo
ISPO patří mezi prestižní světové veletrhy sportovního zboží a vybavení pro volný čas. Velké zastoupení zde má celý obor textilu a oděvních výrobků, vyznačujících se uváděním posledních trendů nejen v oboru designu, ale hlavně nových, textilních materiálů s novými funkcemi. Mimo to jde o důležitou akcí nejen pro obor textilní výroby,ale i pro další odvětví jako např. výrobu sportovních potřeb, obuvi, doplňků apod. T.zn. odvětví, ve kterých má ČR výrazný exportní potenciál.
Pořadatel: Messe München International - www.ispo.de
Termín konání: únor 2013

Další možnosti prezentace v zahraničí nabízí program Marketing, realizovaný prostřednictvím Hospodářské komory České republiky. Podrobný seznam a podmínky účasti na výstavách a veletrzích v roce 2013 naleznete na http://www.komora.cz/veletrhy.


3P - Praxe pro praxi
Projekt - 3P - Praxe pro praxi
Zvýšení oborové zaměstnanosti absolventů - nastavení mezioborové spolupráce na úrovni fakult, vysokých škol a praxe

Nabídka koupě publikace

„ČESKÝ TEXTIL: Tradice a perspektivy“ vydané k 25. výročí ATOK

BiDi II - etapa II
BiDi II - etapa II
Příprava odvětví na změny důchodového systému (DS)

ČOKA
ČOKA
Česká obuvnická a kožedělná asociace

mtex+

Mezinárodní veletrh technických textilií v německém Chemnitz