logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 19.9.2019, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Zita
Přehled starších projektů
Katalog českých textilních a oděvních výrobců
Trvání projektu: 1993-1994
Cíl projektu: vydat tištěný a první elektronický adresář českých firem
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: Gesamttextil, Euratex, Febeltex, Dánská textilní asociace
Financováno: ze zdrojů EU
 
 
Kooperace
Trvání projektu: 2002-2004
Cíl projektu:             
  • vytvoření jednotného systému informovanosti  využívajícího Internet 
  • vytvoření mobilního veletržního stánku pro MSP za účelem jejich obchodní propagace
  • vytvoření elektronického vzdělávacího systému el-Tex (http://www.skolatextilu.cz)
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: TZU Brno
Financováno: ze zdrojů OP Kooperace
 
 
PEREFECT LINK 
 
 
www.perfectlink.org = Pan EuRopean Federations of Clothing, Textile and Leather Industries Networking and Knowledge building programme
 
Trvání projektu: 2003-05
Cíl projektu: Ověření možností a schopností asociací v oblasti vyhledávání a šíření dat a informací souvisejících s T+O + K  průmyslem v rámci  rozšířené EU. Systémem  školení místních specialistů na následujících 8 vybraných témat: Statistiky; Standardizace a certifikace; Ochrana duševního vlastnictví a firemní právo; Ochrana životního prostředí; Mezinárodní obchod; Vnitrounijní obchod, Věda a výzkum; Zaměstnanecká a sociální politika. K uvedeným tématům proběhly v roce 2003 semináře určené  pracovníkům sekretariátu asociací
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: asociace z 8 nových členských zemí včetně kožedělných (ČR, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko) a nečlenských  (Bulharsko, Rumunsko)
Financováno: ze zdrojů EU
Garant: EURATEX
 
 
PARTEX – SEETEX
Trvání projektu: 2000-2002
Cíl projektu: Projekt , měl naučit asociace z tehdejších kandidátských zemí pracovat v režimu – stylu asociací staré členské 15. Dále pak prohloubit a navázat kontakty mezi asociacemi, vytvořit jednotnou a propojenou databázi kontaktů a zpracování vícejazyčné databáze výrazů v oblasti ochrany životního prostředí
Řešitel: ATOK
Spoluřešitelé: Asociace TOP všech přistupujících zemí
Financováno: ze zdrojů EU
Koordinátor: EURATEX
 
 
TEIPTEX
Trvání projektu: 1999-2001
Cíl projektu: úzce specializovaný projekt na přenos nových technologií, nutných k vývoji,výrobě a aplikaci nehořlavých technických textilií
Řešitel: ATOK, VUTS Liberec
Partneři: STEFI Chemnitz
Financováno: ze zdrojů EU
 
 
SMATCH CHINA TEX
 
  
Trvání projektu: 18 měsíců, zahájení 2005
Cíl: podpora rozvoje spolupráce mezi malými a středními podniky z EU a Číny spolu se všemi navazujícími sub-sektory. Předpokládá se zapojení 40 podniků z EU a 70 - 100 z Číny. Výběr formou dotazníků  provedou v listopadu zúčastněné asociace z Německa (19),  Rakouska (7 ) , Holandska (7) a ČR (7). Projekt je určen malým a středním firmám. Zaměří se na sběr dat o malých a středních firmách a jejich srovnávání, vytvoření tzv. „sady/balíčku“  obchodních nástrojů.
Koordinátor: Gesamttextil, SRN
Partneři:  ATOK
Financování: zdroje EU
 
 
Maping Klastru technické textílie
Trvání projektu: 1 rok, zahájení 2005
Cíl projektu: vytipování vhodných výrobních subjektů pro spolupráci v oblasti technických textilií
Řešitel: TU Liberec
Spoluřešitelé: ATOK
Financováno: OPPP Klastry
 
 
Systém celoživotního vzdělávání v oblasti textilního materiálového a technologického výzkumu (SVOTEM)
Trvání projektu: 2005-07
Cíl projektu:  viz název
Řešitel: TZ Liberec
Spoluřešitelé: ATOK
Financováno: OPP RLZ (nerozhodnuto o realizaci)
Spolupracujeme s VTI

Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.
TexSite.info
Šestnáctijazyčný  internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník
Fashion Retail
výměna odkazů s Press21
Časopis pro módní byznys
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
Kampaň GO TEXTILE!
Kampaň GO TEXTILE!
Propagace textilního průmyslu mezi německými teenagery