LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 23.10.2018, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 198, Dnes má svátek: Teodor
Search members
Company:  (Text)
Street:  (Text)
City:  (Text)
IČO:  (Text)
Number of employees:  (Number)
Turnover (mil. CZK):  (Number)
Revenues (mil. CZK):  (Number)
Branch:  (Text)
Prodcom code:  (Text)
Prodcom desription:  (Text)

This form serves the purpose of searching records in the database of member organizations. Theform search field can accept text or numerals.For the Numerals Field you must use mathematical symbols such as ">" greater than, "<" smaller than,"=" equal.In the Text Field the "%" wild-card symbol can be used to replace section of text.In the Date Field the "%" symbol can be also used to replace part of the date value.

Simple examples for use of the text field:

 • Searching a company with the term "textile" at the beginning of its name.
  Enter the %textile search term into the Company field
 • Searching a company with the term „textile“ anywhere in its name 
  Enter the %textile% search term into the Company field
 • Searching a company with the term „textile“ at the end of its name
  Enter the textile% search term into the Company field

Simple examples for use of the numerals field:

 • Searching a company with 100 employees
  Enter the =100 search term into the Employees field
 • Searching a company with less than 100 employees
  Enter the >100 search term into the Employees field

Combined queries:

 • searching an organization with the number of employees greater than 100 and at the same time with revenues greater than 100000
  Enter the >100 search term in the Employees field and the >100000 value in the Revenues field

Note:
Solely one search term to be entered in one search field. More entries return error message

i fashion magazine
výměna odkazů s MÓDA revue
www.modarevue.com

Konference 25 let ATOK

Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích, 5. 11. 2015, Senát PČR

SPŠ textilní, Liberec
Střední průmyslová škola textilní, Liberec
Střední škola se 160 letou tradicí, která jako jediná v ČR zajišťuje přípravu budoucích textiláků

Nabídka koupě publikace

„ČESKÝ TEXTIL: Tradice a perspektivy“ vydané k 25. výročí ATOK

e-LTex
Škola textilu
E-learningový studijní program