LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 19.6.2018, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 395, Dnes má svátek: Leoš
Search members
Company:  (Text)
Street:  (Text)
City:  (Text)
IČO:  (Text)
Number of employees:  (Number)
Turnover (mil. CZK):  (Number)
Revenues (mil. CZK):  (Number)
Branch:  (Text)
Prodcom code:  (Text)
Prodcom desription:  (Text)

This form serves the purpose of searching records in the database of member organizations. Theform search field can accept text or numerals.For the Numerals Field you must use mathematical symbols such as ">" greater than, "<" smaller than,"=" equal.In the Text Field the "%" wild-card symbol can be used to replace section of text.In the Date Field the "%" symbol can be also used to replace part of the date value.

Simple examples for use of the text field:

 • Searching a company with the term "textile" at the beginning of its name.
  Enter the %textile search term into the Company field
 • Searching a company with the term „textile“ anywhere in its name 
  Enter the %textile% search term into the Company field
 • Searching a company with the term „textile“ at the end of its name
  Enter the textile% search term into the Company field

Simple examples for use of the numerals field:

 • Searching a company with 100 employees
  Enter the =100 search term into the Employees field
 • Searching a company with less than 100 employees
  Enter the >100 search term into the Employees field

Combined queries:

 • searching an organization with the number of employees greater than 100 and at the same time with revenues greater than 100000
  Enter the >100 search term in the Employees field and the >100000 value in the Revenues field

Note:
Solely one search term to be entered in one search field. More entries return error message

QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita

Projekt EDTEX

Propojení odborného vzdělávání s potřebami moderní výrobní praxe a příprava kvalitních a kvalifikovaných pracovníků pro textilní průmysl

Projekt MODATOP

Příprava na praxi

Sektorová dohoda
Sektorová dohoda
Uzavřete sektorovou dohodu i Vy!

e-LTex
Škola textilu
E-learningový studijní program