LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 23.2.2018, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 119, Dnes má svátek: Svatopluk
Komise pro rozvoj lidských zdrojů - termíny jednání

Okruh témat:

  • kolektivní vyjednávání - dojednávání KSVS podle nové pracovněprávní úpravy s využitím zkušeností z firem
  • vypracovávání stanovisek a připomínkování návrhů k legislativním záměrům v pracovněprávní a sociální oblasti a k návrhům právních předpisů
  • účast členů komise v Sektorové radě textilního a oděvního průmyslu při tvorbě Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP)

Odpovědný pracovník sekretariátu:

Místo jednání: sekretariát ATOK

Termíny jednání: ve středu - druhý plný týden sudého měsíce

  • 08. 02. 2017 
  • 05. 04. 2017 
  • 07. 06. 2017
  • 09. 08. 2017 
  • 11. 10. 2017 
  • 06. 12. 2017 

Čas jednání: 9:30 - 12:30 hod.

Konference 25 let ATOK

Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích, 5. 11. 2015, Senát PČR

e-LTex
Škola textilu
E-learningový studijní program

QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita

Strategie TOP ČR do roku 2025

STYL a KABO
STYL a KABO
51. mezinárodní veletrhy STYL a KABO