LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 22.9.2017, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 100, Dnes má svátek: Darina
Kolektivní smlouva
 
 
 

Dne 13. června 2017 v Mladých Bukách završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2017 pro odvětví textil, oděv a kůže. Za ATOK smlouvu podepsal president, pan Jiří Grund ml., za Odborový svaz předseda, pan Zdeněk Heller.

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi ATOK a OS TOK pro rok 2017 v sobě zahrnuje jak obecnou tak i zvláštní část.

Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 7. 2017 do konce tohoto roku nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2018.

Přehled změn KSVS 2017 v prezentaci.

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2017

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, bude uložena na MPSV a zároveň bude požádáno o rozšíření její závaznosti na ostatní zaměstnavatele podnikající v odvětví TOK za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání.

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:

  vzestupně Název setupně vzestupně Velikost setupně vzestupně Datum vytvoření setupně vzestupně Typ souboru setupně
archiv   20.1.2014 9:29:27 Složka souborů
KSVS_2017.doc 119 KB 16.6.2017 22:50:19 Dokument Microsoft Word 97-2003
KSVS_2017.pdf 178 KB 16.6.2017 22:50:19 Adobe Acrobat Document
seznam_povolani_typov_a_dilcich_typov_pozic_TOP dle NSP.xls 68 KB 20.1.2014 1:01:09 Pracovní sešit Microsoft Excel 97-2003
Zmena_KSVS_2017_schvalene_VH_ATOK_25-11-2016.pptx 72 KB 13.6.2017 14:39:53 Prezentace Microsoft PowerPoint

Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci

BiDi II
BiDi II
Příprava odvětví na změny důchodového systému (DS)

Kampaň GO TEXTILE!
Kampaň GO TEXTILE!
Propagace textilního průmyslu mezi německými teenagery

SPŠ textilní, Liberec
Střední průmyslová škola textilní, Liberec
Střední škola se 160 letou tradicí, která jako jediná v ČR zajišťuje přípravu budoucích textiláků

i fashion magazine
výměna odkazů s MÓDA revue
www.modarevue.com