LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 23.11.2017, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 71, Dnes má svátek: Klement
Kolektivní smlouva
 
 
 

Dne 13. června 2017 v Mladých Bukách završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2017 pro odvětví textil, oděv a kůže. Za ATOK smlouvu podepsal president, pan Jiří Grund ml., za Odborový svaz předseda, pan Zdeněk Heller.

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi ATOK a OS TOK pro rok 2017 v sobě zahrnuje jak obecnou tak i zvláštní část.

Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 7. 2017 do konce tohoto roku nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2018.

Přehled změn KSVS 2017 v prezentaci.

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2017

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, bude uložena na MPSV a zároveň bude požádáno o rozšíření její závaznosti na ostatní zaměstnavatele podnikající v odvětví TOK za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání.

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:

  vzestupně Název setupně vzestupně Velikost setupně vzestupně Datum vytvoření setupně vzestupně Typ souboru setupně
archiv   20.1.2014 8:29:27 Složka souborů
KSVS_2017.doc 119 KB 16.6.2017 21:50:19 Dokument Microsoft Word 97-2003
KSVS_2017.pdf 178 KB 16.6.2017 21:50:19 Adobe Acrobat Document
seznam_povolani_typov_a_dilcich_typov_pozic_TOP dle NSP.xls 68 KB 20.1.2014 0:01:09 Pracovní sešit Microsoft Excel 97-2003
Zmena_KSVS_2017_schvalene_VH_ATOK_25-11-2016.pptx 72 KB 13.6.2017 13:39:53 Prezentace Microsoft PowerPoint

Kampaň GO TEXTILE!
Kampaň GO TEXTILE!
Propagace textilního průmyslu mezi německými teenagery

STYL a KABO
STYL a KABO
51. mezinárodní veletrhy STYL a KABO

Czech TC Industry 1993-2015
Ročenka českého TOK 2014
Publikace (ročenka) mapující vývoj a trendy českého TO průmyslu v období 1993-2015

Nabídka koupě publikace

„ČESKÝ TEXTIL: Tradice a perspektivy“ vydané k 25. výročí ATOK

Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Odborný časopis