logo ATOKATOK
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
O NÁS | TÝM | ČLENSTVÍ | ČINNOST | INZERÁTY | COVID-19 | PROJEKTY | PRO ČLENY | @NOVINKY | HLEDAT-> | EN
Kolektivní smlouva
 
 
 

Dne 14. prosince 2021 v Praze završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 pro odvětví textil, oděv a kůže. Za ATOK smlouvu podepsal výkonný ředitel ATOK, pan Mgr. Jiří Česal, za Odborový svaz předseda, pan Zdeněk Heller.

Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 1. 2022 do konce roku 2022 nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2023.

KSVS byla uložena na MPSV.

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022

Za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání bude požádáno o rozšíření závaznosti KSVS na rok 2022 pro všechny zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 13 – Výroba textilií, 14 – Výroba oděvů a 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků.

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:   Mgr. Jiří Česal, 222 361 884, cesal@atok.cz

 

KSVS 2022 - AKTUÁLNÍ (PDF)            KSVS 2022 - AKTUALNÍ (DOC)

Seznam povolání, typových a dílčích typových pozic TOP dle NSP (XLS)

 

KSVS 2021 - předchozí (PDF)            KSVS 2021 - předchozí (DOC)

 

ITMA 2023
ITMA 2023
i fashion magazine
i fashion magazín MODA revue
Leták ATOK
Leták ATOK
Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Veletrh STYL
ATOK je odborným garantem veletrhu STYL
Fashion Retail
Časopis pro módní byznys Fashion Retail
Svět outdooru
Magazín pro horaly a vyznavače outdooru
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci