logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 1.10.2020, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Igor
Kolektivní smlouva
 
 
 

Dne 17. prosince 2019 v Praze završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2020 pro odvětví textil, oděv a kůže. Za ATOK smlouvu podepsal president, pan Jiří Grund ml., za Odborový svaz předseda, pan Zdeněk Heller.

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi ATOK a OS TOK pro rok 2020 v sobě zahrnuje jak obecnou tak i zvláštní část.

Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 1. 2020 do konce roku 2020 nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2021.

KSVS bude uložena na MPSV.

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2020

Za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání bude požádáno o rozšíření závaznosti KSVS na rok 2020 pro všechny zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 13 – Výroba textilií, 14 – Výroba oděvů a 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků.

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:

  vzestupně Název setupně vzestupně Velikost setupně vzestupně Datum vytvoření setupně vzestupně Typ souboru setupně
archiv   20.1.2014 9:29:27 Složka souborů
KSVS_2020.doc 127 KB 21.1.2020 11:20:43 Dokument Microsoft Word 97-2003
KSVS_2020-sken_s_podpisy.pdf 4 924 KB 16.1.2020 16:50:38 PDF24 Reader
seznam_povolani_typov_a_dilcich_typov_pozic_TOP dle NSP.xls 68 KB 20.1.2014 1:01:09 Pracovní sešit Microsoft Excel 97-2003

 

Členové komise pro rozvoj lidských zdrojů

 

 

Spolupracujeme s VTI

Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.
i fashion magazine
výměna odkazů s MÓDA revue
www.modarevue.com
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
Projekt ATOK - výzva 110

Vzděláváním k rozvoji členů ATOK
Projekt KZPS

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích