logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 24.10.2021, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Nina
Kolektivní smlouva
 
 
 

Dne 25. ledna 2021 v Praze završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2021 pro odvětví textil, oděv a kůže. Za ATOK smlouvu podepsal president, pan Jiří Grund ml., za Odborový svaz předseda, pan Zdeněk Heller.

Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 1. 2021 do konce roku 2021 nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2022.

KSVS bude uložena na MPSV.

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2021

Za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání bude požádáno o rozšíření závaznosti KSVS na rok 2020 pro všechny zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 13 – Výroba textilií, 14 – Výroba oděvů a 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků.

Odpovědná osoba v sekretatiátu ATOK:   Mgr. Jiří Česal, 222 361 884, cesal@atok.cz

  Název
archiv
KSVS-2021-sken-s-podpisy.pdf
seznam_povolani_typov_a_dilcich_typov_pozic_TOP dle NSP.xls

 Členové komise pro rozvoj lidských zdrojů

 

Leták ATOK
i fashion magazine
výměna odkazů s MÓDA revue
www.modarevue.com
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
Český textil

Publikace k 25 letům ATOK
Fashion Retail
výměna odkazů s Press21
Časopis pro módní byznys