LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 23.2.2018, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 146, Dnes má svátek: Svatopluk
Struktura členské základy
Asociace v současné době sdružuje 57 firem. Z toho je 40 řádných členů a 17 členů přidružených.

Struktura a počet firem podle oborů

Ostatní textilní výrobní podniky (8)
Bavlnářské výrobní podniky (17)
Vlnařské výrobní podniky (2)
Lnářské výrobní podniky (5)
Pletařské výrobní podniky (5)
Vrstvené a jiné textilie (3)
Oděvní výrobní podniky (8)
Knoflíkářské výrobní podniky (1)
Galanterní výrobní podniky (2)
Obchodní a poradenské organizace (5)
Výzkumné ústavy a školy (6)
Výrobci textilních strojů (1)
Ostatní (7)

Struktura a počet firem podle typu členství

Řádný člen (40)
Neprofitní (7)
Profitní-dodavatel (7)
Profitní-odběratel (3)
APaČ
Asociace prádelen a čistíren
Asociace Prádelen a Čistíren

Katalog českých TO výrobců
Katalog českých textilních a oděvních výrobců
Členů ATOK, ČTPT a CLUTEX

3P - Praxe pro praxi
Projekt - 3P - Praxe pro praxi
Zvýšení oborové zaměstnanosti absolventů - nastavení mezioborové spolupráce na úrovni fakult, vysokých škol a praxe

Konference 25 let ATOK

Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích, 5. 11. 2015, Senát PČR

Projekt EDTEX

Propojení odborného vzdělávání s potřebami moderní výrobní praxe a příprava kvalitních a kvalifikovaných pracovníků pro textilní průmysl