LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 23.11.2017, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 69, Dnes má svátek: Klement
Struktura členské základy
Asociace v současné době sdružuje 56 firem. Z toho je 38 řádných členů a 18 členů přidružených.

Struktura a počet firem podle oborů

Ostatní textilní výrobní podniky (8)
Bavlnářské výrobní podniky (17)
Vlnařské výrobní podniky (2)
Lnářské výrobní podniky (5)
Pletařské výrobní podniky (5)
Vrstvené a jiné textilie (3)
Oděvní výrobní podniky (6)
Knoflíkářské výrobní podniky (1)
Galanterní výrobní podniky (2)
Obchodní a poradenské organizace (5)
Výzkumné ústavy a školy (6)
Výrobci textilních strojů (1)
Ostatní (8)

Struktura a počet firem podle typu členství

Řádný člen (38)
Neprofitní (7)
Profitní-dodavatel (8)
Profitní-odběratel (3)
3P - Praxe pro praxi
Projekt - 3P - Praxe pro praxi
Zvýšení oborové zaměstnanosti absolventů - nastavení mezioborové spolupráce na úrovni fakult, vysokých škol a praxe

i fashion magazine
výměna odkazů s MÓDA revue
www.modarevue.com

Katalog českých TO výrobců
Katalog českých textilních a oděvních výrobců
Členů ATOK, ČTPT a CLUTEX

Czech TC Industry 1993-2015
Ročenka českého TOK 2014
Publikace (ročenka) mapující vývoj a trendy českého TO průmyslu v období 1993-2015

ČOKA
ČOKA
Česká obuvnická a kožedělná asociace