logo_ATOKAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 3.8.2021, Uživatel: anonymní, Dnes má svátek: Miluše
Členství

Finanční výhody vyplývající z členství v ATOK

 • QZ - značka kvality pro členy ATOK jen za 50% ceny (cena dle počtu pracovníků)
 • Sleva na inzerci v e-AR
 • Sleva na prezentaci v katalogu firem
 • Platba příspěvků SOTEX za organizaci
 • Lobbying
 • Informace
 • Konsultace
 • Společná propagace
 • Kontakty

 

Ekonomické podmínky pro vstup do ATOK

 • Výše členského příspěvku závisí na velikosti podniku (počtu zaměstnanců)
 • Případné změny schvaluje vždy valná hromada
 • Od 1.1.2004 podle § 24, odst.2 písm.d) zákona č.586/1992 Sb., ve znění zákona 438/2003 lze členský příspěvek účtovat jako výdaj (náklad)… do výše 0,5% úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Členské příspěvky ATOK

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

 
VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI
textil, oděv, kůže
 
 
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
textil, oděv, kůže
 
Kategorie
(počet zaměstnanců)
 
Členský příspěvek
 
 
Kategorie
(roční tržby)
 
Členský příspěvek
 
0 - 4 zaměstnanci
2 000 Kč
 
0 - 2 mil. Kč
2 000 Kč
5 - 9 zaměstnanců
5 000 Kč
 
2 - 10 mil. Kč
5 000 Kč
10 - 25 zaměstnanců
11 300 Kč
 
10 - 30 mil. Kč
11 300 Kč
26 - 60 zaměstnanců
25 300 Kč
 
30 - 70 mil. Kč
25 300 Kč
61 - 100 zaměstnanců
50 300 Kč
 
70 - 140 mil. Kč
50 300 Kč
101 - 250 zaměstnanců
67 800 Kč
 
140 - 190 mil. Kč
67 800 Kč
251 - 600 zaměstnanců
85 200 Kč
 
190 - 240 mil. Kč
85 200 Kč
601 - 1 200 zaměstnanců
129 800 Kč
 
240 - 370 mil. Kč
129 800 Kč
nad 1 200 zaměstnanců
164 800 Kč
 
nad 370 mil. Kč
164 800 Kč
 
 

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

MIMO VÝROBNÍ NEBO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
textil, oděv, kůže
 
Kategorie
 
Členský příspěvek
 
neprofitní
11 600 Kč
profitní - dodavatelé
37 300 Kč
profitní - odběratelé
15 300 Kč
 
 

ČLENOVÉ NA ZKOUŠKU

Časově omezené členství po dobu maximálně dvou let. Uděluje se ve výjimečných případech, pokud jej jednohlasně schválí členové správního výboru ATOK a je potvrzeno nadpoloviční většinou přítomných členů nejbližší následně konané valné hromady asociace.
 
Kategorie
 
Členský příspěvek 1. rok
 
Členský příspěvek 2. rok
 
Členství na zkoušku
11 600 Kč
25 300 Kč
(pokud nespadá
již do nižší kategorie)
 

Vstupní materiály ATOK

Pokud máte zájem stát se členem ATOK je třeba vyplnit smlouvu o členství spolu s přiloženými dotazníky. Vámi vyplněné a podepsané smlouvy ve dvojím vyhotovení a dotazníky odeslat do sekretariátu ATOK.
Námi podepsané smlouvy Vám budou vráceny spolu s fakturami na úhradu členského příspěvku. Po zaplacení faktur se stanete členy asociace a budou Vám poskytovány veškeré výstupy z ATOK a můžete se zapojit do činnosti některé z komisí. Oficiálně by pak Vaše firma byla přijata za člena ATOK na nejbližší valné hromadě. Ostatní materiály uvedené na této stránce mají informativní charakter.

  vzestupně Název setupně
ceniky_sluzeb_ATOK.pdf
clenske_prispevky_ATOK.pdf
letak_(leaflet)_ATOK-EN.pdf
price_list_of_ATOK_services.pdf
Smlouva o členství.doc
Stanovy_ATOK.pdf

 

On-line příhláška

  

Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
TexSite.info
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník
i fashion magazine
výměna odkazů s MÓDA revue
www.modarevue.com
Projekt ATOK - výzva 110

Vzděláváním k rozvoji členů ATOK
Svět outdooru
Magazín
Magazín pro horaly a vyznavače outdooru