LogoAsociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Datum: 9.12.2018, Uživatel: anonymní, Aktuální počet návštevníků: 42, Dnes má svátek: Vratislav
Co je to ATOK
 
ATOK je neziskovou organizaci sdružující právnické i fyzické osoby českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, která byla založena v květnu roku 1990. Členy jsou převážně výrobci, ale také výzkumné ústavy, školy a obchodní organizace tohoto odvětví.
 
 
Jaké je poslání a činnost ATOK obecně?
 
ATOK reprezentuje a hájí zájmy českého textilního a oděvního průmyslu v tuzemsku i zahraničí. Zprostředkovává kontakty v zahraničním obchodě, poskytuje informace o světových inovacích, byla a je zapojena do řady mezinárodních projektů v rámci EU. Prosazuje prezentaci českých výrobců na zahraničních veletrzích. Prosazuje sociální smír v odvětví. Usnadňuje svým členům orientaci v podnikatelských aktivitách, v případě potřeby poskytuje i ochranu, pomoc a poradenství v technických, organizačních, sociálních a právních otázkách. ATOK aktivně využívá možnost připomínkovat všechny zákonné i podzákonné normy, ovlivňující podnikatelské prostředí v ČR. V minulosti byla, díky aktivitám ATOK, odstraněna některá cla, nevhodná pro český vývoz a naopak prosazena opatření proti nekorektním dovozcům.
 
 
Členství ATOK v organizacích:
 
  • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS ČR)
  • Hospodářská komora ČR (HK ČR)
  • Klastr technických textilií (CLUTEX)
  • Česká technologická platforma pro textil (ČTPT)
  • SOTEX GINETEX CZ - Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků (SOTEX)
 
Smlouvy o spolupráci:
 
  • Gesamtverband Textil+Mode (GTMI)
  • Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. (VTI)
  • The China National Textile and Apparel Council (CNTAC
  • Taiwan Textile Federation (TTF)
 
Kampaň GO TEXTILE!
Kampaň GO TEXTILE!
Propagace textilního průmyslu mezi německými teenagery

APaČ
Asociace prádelen a čistíren
Asociace Prádelen a Čistíren

3P - Praxe pro praxi
Projekt - 3P - Praxe pro praxi
Zvýšení oborové zaměstnanosti absolventů - nastavení mezioborové spolupráce na úrovni fakult, vysokých škol a praxe

QZ
QZ - Zaručená kvalita
QZ - Zaručená kvalita

ČOKA
ČOKA
Česká obuvnická a kožedělná asociace