logo ATOKATOK
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
<- | O NÁS | TÝM | ČLENSTVÍ | ČINNOST | INZERÁTY | PROJEKTY | PRO ČLENY | @NOVINKY | HLEDAT-> | EN
O NÁS
 
ATOK je neziskovou organizaci sdružující právnické i fyzické osoby českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, která byla založena v květnu roku 1990. Členy jsou převážně výrobci, ale také výzkumné ústavy, školy a obchodní organizace tohoto odvětví.
 
 
Jaké je poslání a činnost ATOK obecně?
 
ATOK reprezentuje a hájí zájmy českého textilního a oděvního průmyslu v tuzemsku i zahraničí. Zprostředkovává kontakty v zahraničním obchodě, poskytuje informace o světových inovacích, byla a je zapojena do řady mezinárodních projektů v rámci EU. Prosazuje prezentaci českých výrobců na zahraničních veletrzích. Prosazuje sociální smír v odvětví. Usnadňuje svým členům orientaci v podnikatelských aktivitách, v případě potřeby poskytuje i ochranu, pomoc a poradenství v technických, organizačních, sociálních a právních otázkách. ATOK aktivně využívá možnost připomínkovat všechny zákonné i podzákonné normy, ovlivňující podnikatelské prostředí v ČR. V minulosti byla, díky aktivitám ATOK, odstraněna některá cla, nevhodná pro český vývoz a naopak prosazena opatření proti nekorektním dovozcům.
 
 
Jaké je poslání a činnost ATOK obecně?
 
Strategie textilního a oděvního průmyslu ČR do roku 2025
 
 
ATOK je členem těchto organizací
 
   
EURATEX   KZPS ČR HK ČR SOTEX
Evropská oděvní a textilní konfederace   Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Hospodářská komora ČR SOTEX GINETEX CZ - Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků
         
CLUTEX ČTPT ČOKA APaČ SLK
Klastr technických textilií Česká technologická platforma pro textil Česká obuvnická a kožedělná asociace Asociace prádelen a čistíren ČR Svaz lnu a konopí ČR
 
 
 
 
ATOK má uzavřeny smlouvy o spolupráci s těmito organizacemi
 
   
BVV - STYL CNTAC GTMI MAI
Veletrhy Brno, a.s. The China National Textile and Apparel Council Gesamtverband Textil+Mode Manufacturers Association of Israel
       
   
SOCR SP CR TTF VTI
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Svaz průmyslu a dopravy 
České republiky
Taiwan Textile Federation Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.
 
 
 
Stanovy ATOK
 
Orgány a komise ATOK
 
Valná hromada (jaro a podzim), Správní výbor (1x za dva měsíce), Dozorčí rada (jaro a podzim před VH)
 
Komise pro rozvoj lidských zdrojů (1x za dva měsíce)
  • kolektivně vyjednává pro dojednávání KSVS podle nové pracovněprávní úpravy s využitím zkušeností z firem
  • vypracovává stanoviska a připomínkuje návrhy k legislativním záměrům v pracovněprávní a sociální oblasti a k návrhům právních předpisů
  • členové komise jsou účastni v Sektorové radě textilního a oděvního průmyslu při tvorbě Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP)

 

ITMA 2023
ITMA 2023
i fashion magazine
i fashion magazín MODA revue
Leták ATOK
Leták ATOK
Svět textilu a obuvi
Odborný časopis Svět textilu a obuvi
Veletrh STYL
ATOK je odborným garantem veletrhu STYL
Fashion Retail
Časopis pro módní byznys Fashion Retail
Textilní fakulta
Technická univerzita v Liberci