ASOCIACE TEXTILNÍHO-ODĚVNÍHO-KOŽEDĚLNÉHO-PRŮMYSLU (ATOK)
AKTUALITY ▪ INZERÁTY │ O NÁS ▪ KSVS ▪ TÝM │ ČLENSTVÍ ▪ ČLENOVÉ │ PROJEKTY │ PRO ČLENY |  | EN
CIRKULARITA ⧉ | ČASOPIS ⧉ | MÉDIA ⧉

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) je organizace zaměstnavatelů působících v oblasti textilní, oděvní a kožedělné výroby a v dalších souvisejících činnostech na území ČR, která byla založená v květnu roku 1990. Členy jsou převážně výrobci, ale i výzkumné ústavy, školy a obchodní organizace. ATOK je členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a podílí se na jednáních Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD – tripartita).

Reprezentuje a hájí zájmy českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a navazuje a rozvíjí bilaterálních vztahy s partnery doma i v zahraničí.


Usiluje o sociální smír v odvětví a uzavírá kolektivní smlouvu vyššího stupně, zasazuje se o užší provázání vzdělávání s výrobními potřebami firem. Pro tyto účely má zřízenu Komisi ATOK pro lidské zdroje, pracovněprávní a sociální otázky, kolektivní vyjednávání a odborné školství.


Posiluje vnímání odvětví jako perspektivního oboru u nás i v zahraničí. Usnadňuje svým členům orientaci v podnikatelských aktivitách, v případě potřeby poskytuje i ochranu, pomoc a poradenství v technických, organizačních, sociálních a právních otázkách. Vydává odborný časopis e-ATOK Revue a další odvětvové publikace.

Na evropské úrovni je členem Evropské oděvní a textilní konfederace (EURATEX), v níž aktivně vstupuje do nastavování podmínek udržitelné textilní a oděvní výroby. K tomuto účelu působí na půdě ATOK Platforma pro cirkulární ekonomiku.

Zasazuje se o prezentaci českých výrobců na zahraničních trzích. Zprostředkovává kontakty v zahraničním obchodě, poskytuje informace o světových inovacích, byla a je zapojena do řady mezinárodních projektů v rámci EU.

Časopis e-ATOK Revue (archiv) | Stanovy | Strategie TO průmyslu ČR do roku 2025 | Členský leták

Cirkulární ekonomika | Publikace 25 let ATOK (2015) | Ročenka a katalog TO firem


Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2023 – KSVS (PDF) nabývá platnosti dnem podpisu účastníků smlouvy (4. 1. 2023) a účinná je od začátku do konce roku 2023 nebo do podepsání nové, nejdéle však do 30. 6. 2024. KSVS se ukládá na MPSV a rozšiřuje se její závaznost, dle zákona o kolektivním vyjednávání, na všechny zaměstnavatele s převažujícím kódem Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 13-Výroba textilií, 14-Výroba oděvů nebo 15-Výroba usní a souvisejících výrobků. (KSVS 2022 pdf)


TÝM
Foto Foto Foto
výkonný ředitel, 
člen správního výboru
web, databáze,
statistika, analytika
ekonomicko-správní
činnost 
Jiří Česal Jiří Simín Lenka Svobodová 
+420 776 894 274 +420 737 738 645  +420 606 454 151
cesal@atok.cz simin@atok.cz svobodova@atok.cz 
 
Správní výbor
Foto Foto Foto Foto Foto Foto 
prezident viceprezident předseda Komise
lidských zdrojů
předseda Platformy cirkulární ekonomiky člen člen 
Otakar Petráček Jiří Grund ml.  Stanislav Sedláček Robert Šimek Pavel Malčík  Martin Prachař
MILETA a.s. GRUND a.s. INTERES21 spol. s r.o. RETEX a.s. Textilní zkušební ústav, s.p.  KORDÁRNA Plus a.s. 
     
Dozorčí rada   Čestný prezident
Foto Foto Foto   Foto 
předseda člen člen    
Pavel Zezula Petr Bukovski Zdeněk Věchet   Jiří Kohoutek 
Nová Mosilana, a.s. CLINITEX s.r.o. KNITVA s.r.o.    

 


ATOK je členem: EURATEX (Evropská oděvní a textilní konfederace) • KZPS ČR (Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR) • HK ČR (Hospodářská komora ČR) • SOTEX GINETEX CZ (Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků) • CLUTEX (Klastr technických textilií) • ČTPT (Česká technologická platforma pro textil) • ČOKA (Česká obuvnická a kožedělná asociace) • APaČ (Asociace prádelen a čistíren ČR) • SLK  (Svaz lnu a konopí ČR)
 
ATOK spolupracuje: BVV – veletrh STYL (Veletrhy Brno, a.s.) • CNTAC (The China National Textile and Apparel Council) • GTMI (Gesamtverband Textil+Mode) • MAI (Manufacturers Association of Israel) • SP ČR (Svaz průmyslu a dopravy ČR) • TTF (Taiwan Textile Federation) • vti (Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.) • ÚPV (Úřad průmyslového vlastnictví)
 
                               
 
                                          
 
                        

 

ITMA 2023
Mezinárodní veletrh
textilních strojů
VSTUPENKY PRO ČLENY

Veletrh STYL
ATOK odborný garant
veletrhu STYL

Svět textilu a obuvi
Odborný časopis

i fashion magazine
i fashion magazín

Fashion Retail
Časopis pro módní byznys

Textilní fakulta
Fakulta textilní TU Liberec

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového
vlastnictví

E-start – kalkulačka kurzových rizik
Kalkulačka kurzových rizik

TexSite – šestnáctijazyčný internetový výkladový slovník
Šestnáctijazyčný
výkladový slovník

e-LTex – Průvodce obchodováním s textilem a oděvy
e-learningový
studijní program

e-LTex – Průvodce obchodováním s textilem a oděvy
OBOROVÉ SPECIFIKACE
pro obchodní smlouvy
a veřejné zakázky
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)
IČ: 00552062, DIČ: CZ00552062 | Těšnov 1163/5, 110 00, Praha 1
info@atok.cz | IDDS: vgh3qij | +420 222 361 880 | www.atok.cz
Č.Ú.: 1922811349/0800